Tutors i tutores de mobilitat

 

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials compta amb un grup de tutors i tutores de mobilitat, que en col·laboració amb el Vicedegà d'Internacionalització i el personal de l'Oficina de Relacions Internacionals, s'ocupen de l'assessorament dels nostres estudiants. Aquesta xarxa de tutors s'engloba dins del Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant, més concretament en el PAT-Mobilitat, que va dirigit a l'alumnat inscrit en els Programes de mobilitat nacional i internacional de la UA.

Cada estudiant té assignat un tutor o tutora que li acompanyarà durant tot el procés del seu intercanvi i li assessorarà prèviament en la selecció d'assignatures i qualsevol altre aspecte acadèmic relacionat amb la seua mobilitat.

 

CONEIX Als NOSTRES TUTORS I TUTORES