programa propi de la Facultat d'Econòmiques amb EUA i Xina Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials   Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

programa propi de la Facultat d'Econòmiques amb EUA i Xina

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials oferta anualment places d'intercanvi amb EUA i Xina, amb universitats amb les quals manté una relació especial, plasmada a través de convenis específics d'intercanvi.

Aquestes places s'ofereixen dins de la convocatòria general de Mobilitat Global de la Universitat d'Alacant, però a elles solament poden optar estudiants matriculats en el nostre centre.

 

S'estudiaran matèries relacionades amb empresa i negocis, reconegudes com a crèdits optatius o com a assignatures obligatòries del pla d'estudis de l'estudiant.

 

Es cursaran estudis de llengua i cultura xinesa durant un semestre (solament recognoscible com a crèdits optatius), amb la finalitat d'aprofundir en el coneixement de la realitat financera i cultural d'aquest país. Addicionalment, es podran cursar un màxim de dos cursos impartits en anglès de matèries relacionades directament amb les seues titulacions.