Mobilitat Fora de Programa (Estudiants de Lliure Intercanvi) Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials   Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Mobilitat Fora de Programa (Estudiants de Lliure Intercanvi)

La Normativa de Mobilitat d'Estudiants de la Universitat d'Alacant (BOUA 5 de novembre de 2010) contempla la possibilitat de realitzar una estada en una universitat estrangera fóra dels programes d'intercanvi convocats per la Universitat d'Alacant en els següents termes:

 

L'alumnat podrà proposar projectes propis de mobilitat que amplien o milloren el seu període formatiu, en les mateixes universitats on ja hagen complit un període regulat d'estada o en altres universitats.
Els qui desitgen realitzar una estada en alguna universitat estrangera presentaran la seua proposta als Centres, que tindran competència per a aprovar tant el projecte en el seu conjunt com l'Acord Acadèmic/Contracte d'Estudis, aplicant els mateixos principis que es deriven d'aquesta normativa.
Serà competència exclusiva de l'alumnat que promoga aquestes iniciatives la gestió de la seua mobilitat i la sol·licitud d'acceptació per part de l'altra universitat.
En cap cas, tractant-se d'iniciatives individuals, tindran dret a obtenir subvencions o ajudes econòmiques per a cobrir les seues despeses de matrícula o estada.

 

Els estudiants que participen en aquesta modalitat d'intercanvi per la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials deuran tenir un mínim de 60 crèdits aprovats (requisit no aplicable a estudiants de Màster) i addicionalment se'ls podrà requerir un nivell B1 del Marc Comú de Referència Europeu per a les Llengües en el moment de començar l'estada de mobilitat.


Se'ls reconeixeran els estudis cursats, aplicant-los la mateixa normativa que a la resta d'estudiants d'intercanvi. Per tant, per a obtenir el reconeixement acadèmic serà necessari que ho sol·liciten en el semestre anterior al de la realització de l'estada, aportant necessàriament: