Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials   Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat

La Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, creada com a grup de millora de la Comissió de Garantia de Qualitat del Centre, és l'òrgan de govern al que correspon adoptar les decisions bàsiques que afecten a l'activitat docent i administrativa relacionada amb les activitats internacionals del Centre.

 

Composició

PRESIDENT

Felipe Ruiz Moreno

VICEDEGÀ D'INTERNACIONALITZACIÓ I MOBILITAT

SECRETÀRIA

Mª Elena Fabregat Cabrera

COORDINADORA DE RELACIONS INSTITUCIONALS, INNOVACIÓ EDUCATIVA I POLÍTIQUES D'IGUALTAT

TUTORS/AS ACADÈMICS

DE MOBILITAT

 

Ana Belén Casado

Francis Benito

Susana De Juana

Oana Driha

Antonio Fuster

Tatiana Hidalgo

Javier Mira

Guadalupe Ortiz

Mª Carmen Pérez

Carla Rodríguez

Candelaria Sánchez

Franco Sancho

Francesco Turino


 

RESPONSABLE DE PRÀCTIQUES EXTERNES DE LA FACULTAT Mónica Espinosa Blasco

REPRESENTANTS DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Nati García

Fani Martínez

Macarena Orgilés

REPRESENTANT DELS ESTUDIANTS

Pedro Pérez

 

 

 

SESSIONS DE LA COMISSIÓ

  • 2019/20
       SESSIÓ Nº 1, 18 d'octubre de 2019 - Informe del President de la Comissió. Valoració global del desenvolupament del curs 2018/19. Canvis en la normativa de mobilitat. Torn obert de paraula
  • 2018/19

SESSIÓ Nº 1, 3 d'octubre de 2018 - Informe del President de la Comissió. Valoració global del desenvolupament del curs 2017/18. Accions a implementar en el curs 2018/19. Torn obert de paraula

SESSIÓ Nº 2, 26 de març de 2019 - Informe del President de la Comissió. Torn obert de paraula.

  • 2017/18

SESSIÓ Nº 1, 30 d'octubre de 2017 - Informe del President de la Comissió. Assignació de matrícules d'honor per a estudiants de mobilitat del curs 2016/17. Torn obert de paraula.

SESSIÓ Nº 2, 25 d'abril de 2018 - Informe del President de la Comissió. Torn obert de paraula.

  • 2016/17

SESSIÓ Nº 1, 3 de novembre de 2016 - Informe del President de la Comissió. Assignació de matrícules d'honor per a estudiants de mobilitat del curs 2015/16. Torn obert de paraula.

SESSIÓ Nº 2, 10 de març de 2017 - Informe del President de la Comissió. Adhesió dels tutors i tutores al nou PAT- Mobilitat. Torn obert de paraula.

  • 2015/16

SESSIÓ Nº 1, 10 de novembre de 2015 - Informe del President de la Comissió. Assignació de matrícules d'honor per a estudiants de mobilitat del curs 2014/15. Torn obert de paraula.

  • 2014/15

SESSIÓ Nº 1, 26 de novembre de 2014 - Constitució de la Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat. Informe del President de la Comissió. Modificació de la normativa interna referida als criteris de reconeixement de crèdits de mobilitat. Torn obert de paraula.

  • 2012/13

SESSIÓ Nº 1, 21 de març de 2013 - Proposta i, si escau, aprovació del calendari del Vicedeganat de Relacions Internacionals i Mobilitat. Valoració del procediment de %u201CReconeixement d'assignatures cursades a través de programes de mobilitat i mobilitat fora de programa%u201D. Valoració global del desenvolupament del curs 2012-13. Proposta d'anotació estadística de les sol·licituds realitzades pels estudiants als tutors de Mobilitat del Centre. Torn obert de paraula

  • 2011/12

SESSIÓ Nº 1, 28 de març de 2012 - Informe del President de la Comissió. Informació sobre les novetats per al curs 2012/13. Precs i preguntes

SESSIÓ Nº 2, 18 de juny de 2012 - Horari d'atenció als estudiants d'intercanvi per part dels tutors. Nou procediment de tramitació de les sol·licituds de reconeixement de crèdits. Objectius de qualitat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials en l'àmbit de les relacions internacionals i la mobilitat, curs 2011/12. Precs i preguntes.

  • 2010/11

SESSIÓ Nº 1, 30 de març de 2011 - Constitción de la Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat. Informació sobre la Comissió, funcions i tasques dels tutors. Precs i preguntes

NORMATIVA