Mobilitat Nacional i Internacional

Estudiants UA

Convocatòries de mobilitat, dobles graus internacionals

Internacionalització

Cursos internacionals, docència en anglès, International Week

El nostre Equip

Coordinadors acadèmics, tutors/as de mobilitat, equip administratiu

Estudiants Acollits

Estudiants de fora de la UA, tant nacionals com internacionals

Professorat

Estades docents, serveis de suport