Saltar apartados

Reconeixement Pràctiques Externes

Requisits per al reconeixement dels crèdits de pràctiques externes:

 • Haurà d'existir similitud entre el reconeixement sol·licitat i l'objecte de la pràctica que has realitzat. Aquest reconeixement ha d'estar relacionat amb les competències i coneixements del títol, en concret amb les competències arreplegades en la fitxa de l'assignatura de pràctiques externes del teu pla d'estudis.
 • La durada de les teues pràctiques haurà de ser, com a mínim la mateixa que s'arreplega en el teu pla d'estudis per a l'assignatura de pràctiques externes, tenint en compte que el còmput de crèdits és d'1 crèdit ECTS = 25 hores de pràctiques.

Has de tenir en compte que:

 • Una vegada reconegudes les pràctiques renúncies a poder realitzar durant els teus estudis les pràctiques curriculars que ofereix la Facultat.
 • Per al còmput de crèdits per a beques solament es comptabilitzen els crèdits matriculats i no els crèdits reconeguts.
 • Hauràs d'abonar el 100% del valor dels crèdits de l'estudi.

1.- Reconeixements per experiència Laboral i/o professional acreditada

2.- Es podran reconèixer les pràctiques realitzades a través de:

Fundació General de la UA (GIPE), Beca Santander, CRUE, CEPYME, Programa d'Universitàries Capdavanteres, Programa Erasmus Aitana, Erasmus +, Fundació Beques Faro, Campus Iberus.

Per a tots ells la qualificació serà APROVAT 6.

Termini lliura documentació: Una vegada finalitzades les teues pràctiques.

Documentació a aportar a través contacta amb nosaltres:

Per a pràctiques del GIPE:

  1. ANNEX de la pràctica concedida pel GIPE, on consta el període i el total d'hores.
  2. Informe del tutor de pràctiques del GIPE, amb el detall de les tasques de l'estudiant.
  3. En qualsevol cas, el/l'estudiant haurà d'elaborar una memòria de la pràctica realitzada, que serà revisada el responsable acadèmic de Pràctiques en Empresa, amb la finalitat de poder establir l'aptitud o no d'aquestes pràctiques.

Per a la resta de programes:

  1. ANNEX de pràctiques o similar on consta el període i el total d'hores.
  2. Informe del centre oficial que va gestionar les pràctiques on conste període de realització de pràctiques, hores realitzades i funcions exercides.
  3. En qualsevol cas, el/l'estudiant haurà d'elaborar una memòria de la pràctica realitzada, que serà revisada pel responsable acadèmic de Pràctiques en Empresa, amb la finalitat de poder establir l'aptitud o no d'aquestes pràctiques.

3.- Pràctiques extracurriculares gestionades a través del nostre Centre:

Termini lliura documentació: Una vegada finalitzades les teues pràctiques.

Documentació a aportar: a través de contacta amb nosaltres indicar la intenció de convalidar les pràctiques amb referència a empresa on es van realitzar les mateixes i dates de realització.

La qualificació que s'obtinga serà l'establida pel tutor acadèmic.

4.- Reconeixements per a estudiants del doble grau en TADE.

 • La durada serà, com a mínim, de 270 hores de pràctiques en l'empresa/institució.
 • L'objecte de la pràctica estarà relacionat amb les competències i coneixements del Grau de Turisme:

Les pràctiques han d'haver-se realitzat en empreses o institucions de caràcter turístic i en llocs relacionats amb les eixides professionals del Grau de Turisme, com és el cas d'allotjaments, intermediació (Agències de viatges), planificació i gestió de destinacions, productes i activitats turístiques, formació, recerca i consultoria.

 • En qualsevol cas, el/l'estudiant sempre haurà d'elaborar una memòria de la pràctica realitzada, que serà revisada per el/la tutor de la UA.
 • Les pràctiques del grau de TADE, realitzades a través del GIPE o qualsevol programa nacional o internacional tindran una qualificació d'Aprovat 6, amb l'única excepció de les pràctiques extracurriculares gestionades pel nostre centre que obtindran la qualificació que establisca el tutor acadèmic.

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Oficina de Pràctiques Externes i Ocupabilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

practica.empresa@ua.es

Tel: (+34) 96 590 9604

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464