Saltar apartados

Reconeixement Pràctiques Externes

Requisits per al reconeixement dels crèdits de pràctiques externes:

 1. Haurà d'existir similitud entre el reconeixement sol·licitat i l'objecte de la pràctica que has realitzat. Aquest reconeixement ha d'estar relacionat amb les competències i coneixements del títol, en concret amb les competències arreplegades en la fitxa de l'assignatura de pràctiques externes del teu pla d'estudis.
 2. La durada de les teues pràctiques ha de ser, la mateixa que s'arreplega en el teu pla d'estudis per a l'assignatura de pràctiques externes, tenint en compte que el còmput de crèdits és d'1 crèdit ECTS = 25 hores de pràctiques.
 3. Per a poder convalidar-te l'assignatura de Pràctiques, has d'haver realitzat totes les hores en una mateixa empresa/institució i de forma contínua.
 4. No has d'estar matriculat de l'assignatura de Pràctiques Externes

Has de tenir en compte que:

 • Una vegada reconegudes les pràctiques renúncies a poder realitzar durant els teus estudis les pràctiques curriculars que ofereix la Facultat.
 • Per al còmput de crèdits per a beques solament es comptabilitzen els crèdits matriculats i no els crèdits reconeguts.
 • Una vegada estudiat l'expedient passarà a la comissió de reconeixements del centre. En cas d'aprobarse, hauràs d'abonar el 100% del valor dels crèdits de l'estudi.

1.- Reconeixements per experiència Laboral i/o professional acreditada

 • Caldrà acrreditar de forma feaciente que les funcions exercides en el lloc de treball corresponen amb la categoria laboral per la qual estava contractat. Per a açò es podrà demanar qualsevol document legal a aquest efecte.
 • Una vegada estudiat l'expedient passarà a la comissió de reconeixements del centre. En cas d'aprobarse, hauràs d'abonar el 100% del valor dels crèdits de l'estudi.

2.- Es podran reconèixer les pràctiques realitzades a través de:

Fundació General de la UA (GIPE), Beca Santander, CRUE, CEPYME, Programa d'Universitàries Capdavanteres, Programa Erasmus Aitana, Erasmus +, Fundació Beques Faro, Campus Iberus.

Per a tots ells la qualificació serà APROVAT 6.

Termini lliura documentació: Una vegada finalitzades les teues pràctiques.

Documentació a aportar a través contacta amb nosaltres:

Per a pràctiques del GIPE:

  1. ANNEX de la pràctica concedida pel GIPE, on consta el període i les signatures dels intervinents..
  2. Informe del tutor de pràctiques del GIPE, amb el detall de les tasques de l'estudiant i les hores de pràctiques.
  3. En qualsevol cas, el/l'estudiant haurà d'elaborar una memòria de la pràctica realitzada, que serà revisada el responsable acadèmic de Pràctiques en Empresa, amb la finalitat de poder establir l'aptitud o no d'aquestes pràctiques.

Per a la resta de programes:

  1. ANNEX de pràctiques o similar on consta el període i el total d'hores.
  2. Informe del centre oficial que va gestionar les pràctiques on conste període de realització de pràctiques, hores realitzades i funcions exercides.
  3. En qualsevol cas, el/l'estudiant haurà d'elaborar una memòria de la pràctica realitzada, que serà revisada pel responsable acadèmic de Pràctiques en Empresa, amb la finalitat de poder establir l'aptitud o no d'aquestes pràctiques.
 • Una vegada estudiat l'expedient passarà a la comissió de reconeixements del centre.En cas d'aprobarse hauràs d'abonar el 100% del valor dels crèdits de l'estudi.

3.- Pràctiques Extracurriculares Gestionades íntegrament a través del nostre Centre:

Termini lliura documentació: Una vegada finalitzades les teues pràctiques.

Documentació a aportar: a través de contacta amb nosaltres indicar la intenció de convalidar les pràctiques amb referència a l'empresa on es van realitzar les mateixes i dates de realització.

La qualificació que s'obtinga serà l'establida pel tutor acadèmic.

 • Una vegada estudiat l'expedient passarà a la comissió de reconeixements del centre.En cas d'aprobarse hauràs d'abonar el 100% del valor dels crèdits de l'estudi.

4.- Reconeixements per a estudiants del Doble Grau en TADE.

 • La durada serà, com a mínim, de 270 hores de pràctiques en l'empresa/institució.
 • L'objecte de la pràctica estarà relacionat amb les competències i coneixements del Grau de Turisme:

Les pràctiques han d'haver-se realitzat en empreses o institucions de caràcter turístic i en llocs relacionats amb les eixides professionals del Grau de Turisme, com és el cas d'allotjaments, intermediació (Agències de viatges), planificació i gestió de destinacions, productes i activitats turístiques, formació, recerca i consultoria.

 • En qualsevol cas, el/l'estudiant sempre haurà d'elaborar una memòria de la pràctica realitzada, que serà revisada per el/la tutor de la UA.
 • Les pràctiques del grau de TADE, realitzades a través del GIPE o qualsevol programa nacional o internacional tindran una qualificació d'Aprovat 6, amb l'única excepció de les pràctiques extracurriculares gestionades pel nostre centre que obtindran la qualificació que establisca el tutor acadèmic.
 • Una vegada estudiat l'expedient passarà a la comissió de reconeixements del centre.En cas d'aprobarse hauràs d'abonar el 100% del valor dels crèdits de l'estudi.

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Oficina de Pràctiques Externes i Ocupabilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

practica.empresa@ua.es

Tel: (+34) 96 590 9604

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464