Saltar apartados

Pràctiques externes a conseqüència de l'excepcionalitat provocada pel COVID-19

El nostre Equip de Pràctiques Externes ha dissenyat alternatives que permeten finalitzar el curs sense perjudici del nostre alumnat.

Data límit per a petició d'Adaptació Curricular i Eliminació de l'Assignatura de Pràctiques : el 30 de juny de 2020

 

Seguint les recomanacions de la Generalitat Valenciana i del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, actualment vigents, no podran gestionar-se pràctiques presencials en empreses i institucions fins a una altra ordre. No obstant això, les pràctiques externes ja iniciades podran continuar desenvolupant-se en la modalitat "a distància" o "no presencial", adaptant-se a les mesures que, si escau, adopte cada empresa o institució dins dels seus plans d'actuació enfront de la malaltia per nou coronavirus, COVID-19.

Pràctiques curriculars optatives iniciades

 • Si ha realitzat almenys un 50% de les hores establides en el seu acord de pràctiques.

A) Si el/la estudiant VOL ser avaluat:

 • El/la estudiant comunicarà al Tutor/a UA, que vol ser avaluat.
 • El Tutor/a UA comunicarà al gestor del VPe que gestiona la seua titulació la nova data fi de l'acord de pràctiques.
 • Es procedirà a realitzar la modificació electrònica de l'Acord de Pràctiques.
 • S'avaluarà a l'estudiant recaptant avaluació de l'empresa i memòria de l'estudiant.

B) Si el/la estudiant NO VOL / NO POT ser avaluat i prefereix esperar a tornar a incorporar-se, en modalitat NO PRESENCIAL:

 • El/la estudiant comunicarà al Tutor/a UA, que vol incorporar-se en modalitat no presencial i que la seua empresa institució està conforme.
 • Es procedirà a realitzar la modificació electrònica de l'Acord de Pràctiques, amb la nova data de finalització acordada.
 • S'indicarà, aquesta circumstància en "observacions de l'oferta" i el/la estudiant podrà continuar fins a la nova data fi acordada, en aquesta modalitat.
 • S'avaluarà a l'estudiant recaptant avaluació de l'empresa i memòria de l'estudiant.
 • En cas que finalment no es puga incorporar el/la estudiant:
  • El/la estudiant haurà de comunicar-lo al seu Tutor/a UA.
  • El Tutor/a UA comunicarà al gestor del VPe que gestiona la seua titulació la nova data fi de l'acord de pràctiques.
  • Es procedirà a realitzar la modificació electrònica de l'Acord de Pràctiques.
  • El/la Tutor/a UA, procedirà a la seua avaluació recaptant avaluació de l'empresa i memòria de l'estudiant.

 

 • Si NO ha realitzat almenys un 50% de les hores establides en el seu acord de pràctiques.

A) Si el/la estudiant SÍ QUE VOL / SÍ QUE POT continuar.

OPCIÓ 1: MANERA NO PRESENCIAL

 • El/la estudiant comunicarà al seu Tutor/a UA que està conforme la seua empresa/institució.
 • S'indicarà en "observacions de l'oferta" i el/la estudiant podrà continuar fins avui fi acordada, en aquesta modalitat.

B) Si el/la estudiant NO VOL / NO POT continuar i vol ser avaluat.

OPCIÓ 1: ADAPTACIÓ CURRICULAR:

 • El Tutor/a UA, procedirà a l'adaptació curricular corresponent:
 • El/la estudiant realitzarà l'acció formativa "Curs d'Orientació a l'Ocupació", a través de la plataforma Moodle de la Universitat i/o "treball acadèmicament tutelat ".
 • EL Tutor/a UA, avaluarà a l'estudiant.

 

OPCIÓ 2: ELIMINAR ASSIGNATURA DE PRÀCTIQUES:

 • El/la estudiant el comunicarà al seu Tutor/a UA i a la seua empresa/institució.
 • El/la estudiant podrà sol·licitar-lo, sempre que es complisca amb la normativa de permanència.
 • El/la estudiant que siga becari ha de tenir en compte que pot afectar la seua beca. Ha de consultar-ho en beques (beques@ua.es).
 • El/la estudiant el sol·licita a través de Contacta amb nosaltres.
 • Instruccions per a sol·licitar la devolució de taxes.

 

Pràctiques extracurriculars iniciades

 • Si el/la estudiant SÍ QUE VOL / SÍ QUE POT continuar.

 

OPCIÓ 1: MANERA NO PRESENCIAL

 • El/la estudiant comunicarà al seu Tutor/a UA que està conforme la seua empresa/institució.
 • S'indicarà en %u201Cobservacions de l'oferta%u201D i l'estudiant podrà continuar fins a data fi estipulada, en aquesta modalitat.

 

 • Si el/la estudiant NO VOL / NO POT continuar

 

 • El/la estudiant el comunicarà al seu Tutor/a UA.
 • El Tutor/a UA, comunicarà al seu gestor de pràctiques les hores realitzades.
 • Es modificarà Acord de Pràctiques.
 • Es notifica al Secretariat de Pràctiques perquè canvien els crèdits matriculats en extracurriculars.
 • Una vegada canviada la matrícula es procedirà a realitzar la modificació electrònica de l'Acord de Pràctiques.
 • El Tutor/a UA, avaluarà les hores efectivament realitzades.

 

Pràctiques curriculars optatives no iniciades

 • Si el/la estudiant NO VOL / NO POT continuar

Casos en què procedeix l'ADAPTACIÓ CURRICULAR, OPCIÓ 1:

  1. Estudiants d'últim curs, per a finalitzar els seus estudis.
  2. Estudiants als quals, si se'ls elimina l'assignatura NO compleixen la normativa de permanència de la UA.
  3. Estudiants amb beca, als quals, si se'ls elimina l'assignatura, poden veure's perjudicats en la quantia de la seua beca.

Els/as estudiants que desitgen sol·licitar l'adaptació curricular i no es troben en els casos a dalt indicats hauran de sol·licitar-ho a través del formulari contacta amb nosaltres , raonant les causes d'aquesta. Aquesta petició serà valorada per la Comissió de Pràctiques del Centre.

 

OPCIÓ 1: ADAPTACIÓ CURRICULAR (Casos a dalt indicats )

 • El/la estudiant el sol·licita a través de Contacta amb nosaltres.
 • Se li assignarà un Tutor/a UA, el qual procedirà a l'adaptació curricular corresponent:
 • El/la estudiant realitzarà l'acció formativa "Curs d'Orientació a l'Ocupació", a través de la plataforma Moodle de la Universitat i/o treball acadèmicament tutelat.
 • EL Tutor/a UA, avaluarà a l'estudiant.

 

OPCIÓ 2: ELIMINAR ASSIGNATURA DE PRÀCTIQUES

 • El/la estudiant el sol·licita a través de Contacta amb nosaltres.
 • El/la estudiant podrà sol·licitar-lo, sempre que es complisca amb la normativa de permanència.
 • El/la estudiant que siga becari ha de tenir en compte que pot afectar la seua beca. Ha de consultar-ho en beques ( beques@ua.es)
 • Instruccions per a sol·licitar la devolució de taxes.

 

 • Si el/la estudiant SÍ QUE VOL / SÍ QUE POT continuar, només en modalitat NO PRESENCIAL.
 • Es continuarà amb el procés de cerca de pràctiques per part d'els/les estudiants. Les teues pràctiques pas a pas.
 • En cas de no trobar pràctiques en manera NO presencial, es procedirà bé realitzant adaptació curricular ( sempre que es complisquen els requisits requerits en l'OPCIÓ 1) o bé eliminant l'assignatura de pràctiques ( data límit per a tots dos casos: 30 de juny de 2020). Aquesta petició es realitzarà a través del formulari Contacta amb Nosaltres.

 

Pràctiques extracurriculars no iniciades

 • Si el/la estudiant SÍ QUE VOL / SÍ QUE POT continuar, només en modalitat NO presencial.

Es continuarà amb el procés de cerca de pràctiques per part d'els/les estudiants. Les teues pràctiques pas a pas.

Si ja té Acord de Pràctiques es modifica o cancel·la l'acord existent que no ha iniciat, notificant aquesta anul·lació al Secretariat de Pràctiques per part del Vicedeganat de Pràctiques i Ocupabilitat.

 • Si el/la estudiant NO VOL / NO POT continuar

En cas que existisca Acord de Pràctiques, s'elimina l'Acord i es notifica al Secretariat de pràctiques, per part del Vicedeganat de Pràctiques i Ocupabilitat.

 

Pràctiques Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació - GIPE

Com a mesura excepcional, a causa de la suspensió de les pràctiques presencials del GIPE, per motius de la pandèmia del COVID-19, i només en el cas d'estudiants que requerisquen dels 12 crèdits corresponents de l'assignatura Pràctiques Externes per a acabar els seus estudis de Grau, s'estableix:

 • Es permetrà, quan les hores realitzades en el GIPE aconseguisquen el 75% de les hores necessàries, per al reconeixements de l'assignatura de Pràctiques Externes, establides per a cada Grau, que el/la estudiant puga sol·licitar el reconeixement d'aquestes:
  • Per tant, procedirà reconèixer les pràctiques realitzades en el GIPE, per les pràctiques del Grau, sempre i quan es complisquen els altres requisits establits en la normativa sobre aquest tema.
  • L'estudiant, ha de seguir els passos establits en la nostra web, per al reconeixement de pràctiques.

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Oficina de Pràctiques Externes i Ocupabilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

practica.empresa@ua.es

Tel: (+34) 96 590 9604

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464