Saltar apartados

informació sobre les teues pràctiques

Les teues Pràctiques PAS a PAS

Et presentem una nova pàgina creada perquè et siga més fàcil comprendre el procés que has de seguir per a poder realitzar les teues Pràctiques en Empresa, excepte para el Grau en Treball Social.

Requisits

Com sol·licitar una pràctica

Els estudiants que desitgen cursar l'assignatura de pràctiques externes hauran de cercar la seua empresa/institució per a realitzar les pràctiques. Aquest procés de cerca servirà de "entrenament" per a la cerca real d'ocupació.

Cerca empresa o entitat del teu perfil professional i convenç-la que t'acullen com a estudiant en pràctiques donant-li bons motius per a açò.

El contacte amb l'empresa/institució serà on-line, des del teu e-mail de la UA (.......@alu.ua.es) a través d'una carta de presentació juntament amb la teua curriculum vitae. Posteriorment, si l'empresa ho considera oportú, podràs concretar una entrevista amb les quals tinguen interès en la teua petició i gestionar les condicions de la teua pràctica (període, horari, funcions i activitats a desenvolupar, si concedeix ajuda econòmica o no, etc...)

 • En l'apartat d'Ofertes disposes d'un ampli llistat d'empresa/institucions amb les quals la UA té conveni. La teua pràctica es formalitza amb l'Oferta de Pràctiques que ens hauràs de portar signada i segellada per l'empresa/institució a l'oficina del Vpe o enviar-la a través de contacta amb nosaltres, amb una antelació mínima de 15 dies hàbils a la data prevista d'inici de les pràctiques. Aquest document concreta les dades de la teua pràctica.
 • Disposes de l'opció de proposar una empresa/institució que no aparega en el llistat i que s'ajuste a les condicions del programa de pràctiques de la Facultat. Perquè pugues cursar allí les pràctiques haurem de signar un conveni i necessitem que lliures en la secretaria del Vpe eld ocumento d'Alta per al Conveni de cooperació i l'Oferta de Pràctiques, tots dos signats i segellats per l'empresa/institució, o enviar-los a través de contacta amb nosaltres. En aquest cas serà imprescindible una antelació mínima d'un mes a la data prevista d'inici de pràctiques.

Amb tot, deus tenir en compte que no pot existir una relació de parentiu fins al tercer grau entre l'estudiant i els òrgans d'adreça de l'empresa/institució o amb els tutors de l'empresa Tampoc ha d'existir relació contractual entre l'estudiant i l'empresa/institució segons el Reial decret 592/2014, d'11 de juliol article 8.2.c.

Pots demanar consell i orientació als coordinadors de la teua titulació

Matrícula

La matrícula de les Pràctiques Externes es realitza directament en el període de matrícula accedint a UACloud CV el dia de la teua cita.

Si t'has matriculat al setembre:
 • Si no vols realitzar pràctiques: abans del 23 de gener de 2018, pots modificar la teua matrícula i afegir assignatures optatives de segon quadrimestre has de sol·licitar-la a través de contacta amb nosaltres,.
 • Si a 31 d'agost no has modificat la teua matrícula i no has contactatado amb l'Oficina de Pràctiques ni amb els coordinadors de titulació, l'assignatura "Pràctiques Externes" es qualificarà amb NO PRESENTAT en les dues convocatórias que corresponguen.
 • En tot cas caldrà complir les normatives de matrícula de la UA.
 • Si eres becário caldrà complir les normatives relatives a la beca sol·licitada o concedida.
Si no t'havies matriculat al setembre:
 • Pots cercar una empresa a través de l'uacloud, consulta el manual d'Uacloud i la nostra pàgina Els teus pràctiques Pas a Pas. En cas de trobar empresa, presenta'ns l'Oferta de Pràctiques signada i segellada per l'empresa i et matricularem de l'assignatura, si vols eliminar dues optatives del teu expedient només es podrà si són delº 2 semestre i només es podrà autoritzar si no s'han iniciat les classes. Ho pots sol·licitar a través de contacta amb nosaltres.
 • En tot cas caldrà complir les normatives de matrícula de la UA.
 • Si eres becári has de tenir en compte que una vegada realitzada la liquidació de beques hauràs d'abonar l'import de l'assignatura de pràctiques i en tot cas caldrà complir les normatives relatives a la beca sol·licitada o concedida.

Inici de les pràctiques

Per a poder realitzar pràctiques curriculars és imprescindible que estigues matriculat de l'assignatura Pràctiques Externes.

Una vegada tingues l'acceptació per part de l'empresa per a cursar les teues pràctiques és necessari presentar en l'oficina del Vpe la documentació pertinent.

 • Si lliures una oferta d'una empresa/institució amb conveni, l'Oferta de Pràctiques es deu lliurar en l'oficina del Vpe o ho pots enviar a través de contacta amb nosaltres, amb una antelació mínima de 15 dies hàbils a la data prevista d'inici de les pràctiques.
 • Si aportes una empresa/institució nova, deus lliurar a més del document d'Oferta de Pràctiquesel document de Dades Empresa/Institució per a Conveni col·laborador, en l'oficina del Vpe. En aquest cas serà imprescindible una antelació mínima d'un mes a la data prevista d'inici de pràctiques.
 • És important i imprescindible que tingues un correu personal en la configuració del teu perfil d'UACloud (UACloud >> La meua configuració >> General >> Correu electrònic personal), diferent al que tens de xxx@alu.ua.es.

A partir d'aquest moment, uns dies abans del començament de les teues pràctiques, el teu tutor/a acadèmic/a contactarà amb tu per a una primera tutoria on, a més de comentar les característiques de la teua pràctica, s'iniciarà el procés de signatura on-line de l'Acord de pràctiques en el qual tu eres el primer signatari. El procés culminarà després de la signatura on line, en aquest ordre, del tutor/a d'empresa i del tutor/a UA. Una vegada signat per les tres parts serà quan pugues incorporar-te a l'empresa i iniciar les teues pràctiques.

Ací tens les instruccions per a poder signar l'acord de pràctiques on line.

És imprescindible tenir signat l'Acord per les tres parts per a poder incorporar-te a les teues pràctiques

Condicions de les pràctiques

La pràctica no implica relació laboral alguna amb l'Empresa/institució, per la qual cosa no existeix obligació de remunerar. No obstant l'empresa/institució pot, voluntàriament, concedir una ajuda per a cobrir els costos que es deriven de la realització de les pràctiques (transport, compensació la labor realitzada, etc.)

Avaluació de les pràctiques

Les pràctiques seran supervisades per dos tutors, el tutor/a/ de la UA i el tutor/a de l'Empresa/institució, que vetlaran perquè les pràctiques es desenvolupen de la millor manera possible.

L'avaluació serà establida per tots dos tutors en el percentatge que establisca la fitxa de cada assignatura:

 • El tutor/a de l'empresa/institució emplenarà un qüestionari d'avaluació al final del període de pràctiques.
 • A més, al final de les teues pràctiques hauràs d'elaborar una Memòria, que lliuraràs al teu tutor/a de la Universitat. En aquesta Memòria assenyalaràs les activitats que has dut a terme durant el període de pràctiques, i la mateixa servirà de base per a obtenir la teua qualificació final.

Enllaç a les fitxes de les assignatures de pràctiques curriculars:

La data límit per a lliurar la Memòria es fixa en el Calendari del VPe.

Assegurances

Com sol·licitar un certificat de pràctiques

S'obté de forma gratuïta i immediata des d'UACLOUD CV, en l'apartat:

UACLOUD CV> eAdministración> Tràmits> Acadèmics> Certificat de Pràctiques Externes> Tries la teua carrera> Següent> Confirmar> Descarregar Certificat de Pràctiques Externes

Aquest document està signat electrònicament.

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Oficina de Pràctiques Externes i Ocupabilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

practica.empresa@ua.es

Tel: (+34) 96 590 9604

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464