Saltar apartados

Informació per a estudiants de Treball Social

Les teues pràctiques de Treball Social Pas a pas

Et presentem una nova pàgina perquè et siga més fàcil comprendre el procés que has de seguir per a poder realitzar les teues pràctiques deº 3 curs de Treball Social.

Les pràctiques deº 4 curs es realitzen en el mateix centre que has realitzat les deº 3 curs, llevat que per algun motiu justificat ens sol·licites canviar de centre de pràctica a través de Contacta amb nosaltres

¿Què són les Pràctiques Externes?

Les pràctiques externes en el grau en Treball Social tenen assignades un total de 48 ECTS de caràcter obligatori que es realitzen en cadascun dels quatre semestres deº 3 i 4º curs.

La supervisió del desenvolupament acadèmic de les pràctiques curriculars de Treball Social i la seua avaluació són responsabilitat del Departament de Treball Social i Serveis Socials.

Curs Assignatura

Pràctiques en una Institució

Pràctiques de laboratori Treball autònom de l'estudiant

19522 Pràctiques Externes I

(Total. 12 ECTS)

9 ECTS

(225 hores)

0.6 ECTS

(15 hores)

2.4 ECTS

(60h)

19525 Pràctiques externes II

(Total: 12 ECTS)

9 ECTS

(225 hores)

0.6 ECTS

(15 hores)

2.4 ECTS

(60h)

19528 Pràctiques externes III

(Total: 12 ECTS)

9 ECTS

(225 hores)

0.6 ECTS

(15 hores)

2.4 ECTS

(60h)

19531 Pràctiques externes IV

(Total: 12 ECTS)

9 ECTS

(225 hores)

0.6 ECTS

(15 hores)

2.4 ECTS

(60h)

 

Pots consultar les incompatiblidades d'aquestes assignatures en el Grau en Treball Social

¿Com se sol·liciten les Pràctiques Externes?

 • Matricula't amb la teua cita de matrícula en UACloud
 • Consulta l'oferta de places abans de seleccionar les places oferides, et recomanem que consultes totes les característiques concretes de cada oferta de places (horari, període, funcions, etc...) en aquesta mateixa pàgina web. Inicia el procés de selecció i ordenació tenint ja clar l'ordre de places que sol·licitaràs.
 • Consulta en quin lloc estàs per a la petició de places.

L'ordre s'estableix per la nota mitjana ponderada del teu expedient acadèmic, en cas d'empat s'establirà, com a segon critério, el nombre total de crèdits superats i, finalment, si persisteix l'empat, s'aplicarà l'ordre alfabètic dels teus cognoms.

Prepara't un llistat de les teues preferències per a la petició, almenys que siga igual alº n d'ordre que ocupes. Tria tantes ofertes de pràctiques com el teu número d'ordre en el llistat publicat d'estudiants admesos. Exemple. Si eres l'1º tria una oferta; si eres elº 5 tria cinc ofertes i així successivament. Si no tries almenys la teua nº d'ordre t'arrisques a no tenir cap plaça de pràctiques assignada en aquest procés de selecció.

 • Selecciona les ofertes que siguen del teu interès. UACloud >> Targeta PRÀCTIQUES EN EMPRESA >> Menú GESTIONS >> SOL·LICITUDS I OFERTES >> ACCEDIR. Guia de consulta.

Quan hages acabat la teua sol·licitud i abandones l'aplicació, has de tornar a la teua UACloud i descarregar-te el document que s'haurà generat en la mateixa finestra des de la qual has accedit a l'aplicació web (UACloud >> Targeta PRÀCTIQUES EN EMPRESA >> Menú GESTIONS >> Justificant d'inscripció). Aquest justificant d'inscripció serà necessari per a qualsevol reclamació.

 • Consulta la teua plaça adjudicada de manera provisional: UACloud > Targeta PRÀCTIQUES EN EMPRESA > Menú GESTIONS > Justificant d'assignació

Si no estàs conforme amb la teua assignació, pots presentar una reclamació a través de contacta amb nosaltres indicant el motiu i adjuntant el justificant d'inscripció


És imprescindible que l'acord estiga signat per les tres parts (estudiant, tutor o tutora de la institució i tutor o tutora UA) abans de la teua incorporació al centre de pràctiques

¿Puc proposar una Entitat en la qual fer les pràctiques?

Si coneixes una entitat/empresa/institució interessada a oferir places, pots informar l'Oficina de Pràctiques a través de contacta amb nosaltres. Si finalment se signa el conveni, aquestes places s'incorporaran a l'oferta general de places de pràctiques per a la titulació que estarà a la disposició de qualsevol estudiant durant el procés de selecció i assignació.

Amb tot has de tenir en compte que no pot existir una relació de parentiu fins al tercer grau de l'estudiant amb els òrgans de direcció o amb els tutors de la institució/empresa de pràctiques.

Tampoc podrà existir una relació contractual entre l'estudiant i l'Entitat/Empresa/Institució de pràctiques.

¿Necessite alguna assegurança per a realitzar les meues pràctiques?

 • Si eres menor de 28 anys, estaràs cobert pel segur escolar bàsic obligatori, que ve inclòs en la teua matrícula ordinària.
 • Si eres major de 28 anys, tens l'obligació de subscriure una assegurança que et cobrisca les possibles lesions que pugues tenir durant les teues pràctiques. Per a això hauràs de triar qualsevol de les assegurances voluntàries que ofereix la Universitat d'Alacant, en el cas que no indiques res en formalitzar la teua matrícula et subscriurem l'assegurança de menor import.

El curs escolar transcorre des del dia 15 de setembre fins al dia 14 de setembre de l'any següent.

A més, la Universitat d'Alacant té contractat una assegurança de responsabilitat civil derivada de les pràctiques laborals a exercir per alumnes en diferents empreses d'àmbit nacional, que abona directament la Universitat a través del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.

Més informació sobre el Segur Escolar en la UA

Si les teues pràctiques es realitzen a l'estranger tindran un segur especial que cobreix la Universitat d'Alacant.

Obtenció del Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual

Algunes Entitats/Empreses/Institucions poden demanar-vos, amb caràcter previ a la vostra incorporació a les pràctiques, un Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual si tindreu un contacte habitual amb menors o discapacitats.

Conforme el que es disposa en la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, i la Llei 45/2015, de voluntariat, s'estableix l'obligació que s'aporten certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

Pots obtenir el teu certificat en http://www.mjusticia.gob.es/cs/satellite/portal/es/registro-central-delincuentes

És important que ho sol·licites amb anterioritat a l'inici de les teues pràctiques perquè pugues incorporar-te amb normalitat a les mateixes en data prevista.

 

 

 

Curs 2019/20

 • Estudiants de Treball Social admesos en Pràctiques Externes I (19522) per ordre de sol·licitud de plaça. Recorda que en aquest llistat apareix el número d'ordre en el qual has de triar plaça en funció de la nota mitjana del teu expedient acadèmic. Consulta aquest enllaç per a veure el llistat d'ofertes.
 • L'activació del procés de petició de places es realitzarà a través de:
  • UACloud >> Targeta PRÀCTIQUES EN EMPRESA >> Menú GESTIONS >> SOL·LICITUDS I OFERTES >> ACCEDIR
  • És imprescindible revisar aquest Manual (2019-20) per a poder sol·licitar centre de pràctiques
 • Dates del Procés de Petició:
  • Data i hora d'inici: 27 de setembre (09:00h)
  • Data i hora de Fi: 2 d'octubre (23:59h)

 

 

 

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Oficina de Pràctiques Externes i Ocupabilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

practica.empresa@ua.es

Tel: (+34) 96 590 9604

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464