Saltar apartados

Guia orientativa per a l'elaboració de la Memòria de l'alumne/a

Graus en ADE, Economia i Pràctiques Extracurriculares de TADE:

Model de memòria i exemple per a estudiants dels graus d'ADE i Economia. També han de seguir aquests models els estudiants que realitzen Pràctiques Extracurriculares del doble grau de TADE.

Grau en Publicitat i Relacions Públiques:

Màsters:

La data de lliurament de la memòria: fins als 7 dies següents a la data fi de les pràctiques.

Per a Alumnes del doble Grau en Turisme i ADE (TADE):

El termini de lliurament serà durant els cinc dies hàbils següents a la finalització de les pràctiques.

En el cas que les teues pràctiques siguen en els mesos de juliol i agost, la memòria haurà de lliurar-se com a màxim, 5 dies abans de la data oficial de matriculació prevista per a setembre.

La memòria de pràctiques ha de lliurar-se a través d'UACloud , targeta de Pràctiques en Empresa, per qualsevol d'aquestes dues vies:

 1. Menú Les meues Pràctiques:
  • En Més Informació accedeixes a la fitxa de la pràctica i en la pestanya Tutor/a UA pots enviar un Missatge i adjuntar la memòria.
 2. Menú Comunicació:
  • En Tutoria, pots escollir l'assignatura de Pràctiques Externes i el Tutor/a UA , llavors podràs enviar una tutoria, adjuntant la memòria.

Una vegada que hages finalitzat les teues pràctiques, tindràs activa en UACloud - Pràctiques en Empresa - Qüestionari, l'enquesta de satisfacció de les pràctiques externes. Hauràs d'emplenar-la i incloure una captura de pantalla de l'e-mail rebut en l'últim punt de la memòria.

Exemples de memórias d'algunes titulaciónes:

CONTINGUT bàsic per a les memórias de pràctiques:
  1. ÍNDEX
  2. DADES GENERALS
   1. Dades personals de l'o l'estudiant: cognom, nom, DNI, adreça, telèfon, e-mail....
   2. Dades de l'empresa / institució: raó social, adreça, localitat, telèfon, persona de contacte o tutor/a de l'empresa, càrrec de la persona de contacte...
   3. Calendari i horari de pràctiques
  3. CENTRE DE REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES
   1. Raó social
   2. Activitat principal de l'empresa / institució
   3. Departament i àrea d'ubicació de l'o l'estudiant en pràctiques
   4. Infraestructura del centre o lloc de treball i material de suport existent
   5. Personal del lloc de treball
  4. MEMÒRIA I DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES TASQUES I TREBALLS DESENVOLUPATS
   1. Objectius plantejats al/l'estudiant en pràctiques.
   2. Descripció de les tasques i treballs desenvolupats i valoració de les mateixes i dels coneixements i competència adquirits.
  5. RELACIÓ DELS PROBLEMES PLANTEJATS I EL PROCEDIMENT SEGUIT PER A LA SEUA RESOLUCIÓ.
  6. VALORACIÓ DE LES TASQUES DESENVOLUPADES I DE LES COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS EN RELACIÓ AMB ELS ESTUDIS QUE ES CURSEN
   1. Explicar a grans trets els coneixements adquirits en la carrera i que han pogut ser aplicats durant la realització de les pràctiques en empresa.
  7. IDENTIFICACIÓ DE LES APORTACIONS DE LES PRÀCTIQUES QUANT Al PROCÉS D'APRENENTATGE
  8. VALORACIÓ DE LES PRÀCTIQUES I SUGGERIMENTS DE MILLORA
   1. Comentar com ha resultat la realització de les pràctiques a nivell personal i professional del/l'estudiant: si li han sigut d'utilitat, si han complit les seues expectatives a l'hora de materialitzar els coneixements teòrics adquirits en la carrera en treballs reals de l'empresa, etc...
  9. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

Jo_________________________________________ alumne/a de __________ curs de la titulació __________________________________ , en la Facultat/ Escola de ____________________________ de la Universitat d'Alacant, assumisc la responsabilitat de la veracitat de les dades i informació arreplegats en aquesta memòria, i declare ser conscient de les conseqüències acadèmiques que pogueren derivar-se de la falsificació de qualsevol de les dades i/o informaciòn anteriomente referida.

Fdo:____________________________________

En______________________________, a ______ de _______________ de 201__

Tornar

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Oficina de Pràctiques Externes i Ocupabilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

practica.empresa@ua.es

Tel: (+34) 96 590 9604

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464