Saltar apartados

2019-20 Ajudes al transporte estudiants Grau en Treball Social

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials convoca ajudes al transport per a estudiants que estiguen realitzant Pràctiques Curriculars en el Grau de Treball Social:

 

 • OBJECTIU DE LES AJUDES
  • Aquesta convocatòria té com a objectiu oferir una ajuda econòmica per a sufragar part de les despeses de transport de l'alumnat de la titulació del Grau en Treball Social de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials que estiga matriculat en el curs 2019/20 d'alguna de les assignatures de Pràctiques Externes del seu pla d'estudis.
 • REQUISITS
  • %u2022 Estar matriculat/a en alguna de les assignatures de Pràctiques externes I, II, III o IV del Grau en Treball Social en el curs 2019/20.
  • %u2022 Que l'empresa/institució estiga situada en un municipi la distància del qual siga major a 30 km de la Universitat d'Alacant (UA) i del domicili familiar de l'o la sol·licitant.
  • %u2022 Que l'empresa/institució no siga accessible en transport públic.
 • NOMBRE D'AJUDES CONVOCADES I DOTACIÓ
  • Es convoquen un total de 20 ajudes de 300 %u20AC.
 • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
  • Les sol·licituds d'ajudes al transport per a estudiants de pràctiques externes curriculars es presentaran de forma electrònica a través del següent formulari online.
  • El termini de sol·licitud finalitzarà el 20 d'octubre de 2019, des de la seua publicació en el BOUA.
 • CRITERIS DE SELECCIÓ I RESOLUCIÓ

Les ajudes seran adjudicades per una Comissió formada per:

%u2022 President: Mónica Espinosa Blasco, Vicedegana de Pràctiques Externes i Relacions amb l'Empresa de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

%u2022 Secretària: Fini Avilés Rueda, administradora adjunta de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

%u2022 Vocal: Esther Villegas Castrillo. Departament de Treball Social i Serveis Socials

%u2022 Vocal: President/a de la Delegació d'Estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials o persona en qui delegue

La Comissió seleccionarà les sol·licituds que compleixen amb els requisits detallats en el punt 2 d'aquesta convocatòria. Si el nombre de sol·licituds que compleix els requisits d'adjudicació supera el nombre d'ajudes a concedir segons l'assenyalat en el punt 3 d'aquesta convocatòria, s'atorgaran a els qui hagen de realitzar les pràctiques en una empresa/institució el terme municipal de la qual estiga a més 30 kms de distància de la UA i del domicili familiar de l'o la sol·licitant per ordre de mitjana de l'expedient.

Per a dirimir possibles empats després de l'aplicació d'aquest criteri, s'utilitzaran successivament les següents valoracions i en aquest ordre:

  1. Major nota mitjana de l'expedient
  2. Major nombre de crèdits superats

La resolució provisional de les ajudes es publicarà en la web de la Facultat , https://economicas.ua.es/es/vpe/

el 24 d'octubre de 2019.

A partir de l'endemà a la seua publicació, les persones interessades tindran un termini de 10 dies hàbils per a la presentació d'al·legacions per qualsevol de les formes previstes en l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Transcorregut aquest termini, es publicarà en la web de la Facultat la resolució definitiva de les ajudes.

 

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Oficina de Pràctiques Externes i Ocupabilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

practica.empresa@ua.es

Tel: (+34) 96 590 9604

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464