Saltar apartados

Empreses i Institucions

 

Titulacions de la Facultat i la durada de les pràctiques

Tramitació del conveni de cooperació educativa amb la Universitat d'Alacant

No pot existir una relació de parentiu fins al tercer grau entre l'estudiant i els òrgans d'adreça o amb els tutors de l'empresa. Tampoc podrà existir una relació contractual entre l'estudiant i l'empresa/institució. En cas de detectar l'existència d'aquesta vinculació amb posterioritat o durant el desenvolupament de la pràctica, s'anul·larà la mateixa.

El conveni, una vegada signat per ambdues parts i aprovat per Consell de Govern, és de caràcter general i vàlid per a estudiants de titulacions oficials i de títols propis de la UA.

Només una vegada que s'haja subscrit el conveni, podrà l'empresa o institució acollir estudiants en pràctiques. Cap pràctica podrà començar abans de finalitzar la tramitació del conveni.

  • Pas 1: Recepció de dades

Emplenar les dades de l'empresa a través d'imprés alta d'empresa que l'estudiant pot remetre al correu electrònic practica.empresa@ua.es o lliurar personalment en la nostra oficina.

  • Pas 2: Recepció i signatura del conveni per part de l'empresa / institució

Una vegada recaptats les dades de l'empresa o institució, s'enviarà a l'empresa el text del conveni degudament emplenat i llest per a la signatura. L'empresa ho rebrà bé en el correu electrònic que haja indicat en el formulari, bé per correu postal si així ho prefereix.

  • Pas 3: Signatura per part de la UA

Una vegada signat per l'empresa/institució i rebut per la Universitat, es procedirà a la signatura del conveni per part de la UA i a l'aprovació en Consell de Govern. La Universitat enviarà un dels exemplars del conveni a l'empresa/institució per correu certificat.

Formulari d'oferta de pràctiques

Les empreses/institucions que desitgen acollir estudiants en pràctiques, han de realitzar una oferta de pràctiques:

Per a açò, deu emplenar el següent formulari

En cas d'empreses/institucions de Treball Social:

Per a pràctiques en treball social, deu emplenar el següent formulari

Aquest formulari no garanteix la incorporació d'un estudiant, és un mecanisme addicional per a fer la seua empresa més visible als nostres estudiants i permetre que l'estudiant contacte amb la seua empresa/institució.

Als nostres estudiants els suggerim que es dirigisquen a les empreses/institucions on els agradaria desenvolupar la seua estada en pràctiques des del seu e-mail institucional (xxxx@alu.ua.es) adjuntant el seu curriculum vitae i una carta de presentació. D'aquesta manera, seran les empreses/institucions les que decidiran, prèvia entrevista o qualsevol altre mecanisme que consideren oportú, de les diferents sol·licituds que reben.

Una vegada que l'empresa/institució haja seleccionat a l'estudiane, s'emplenarà la  Proposta de  Pràctiques .

En cas que l'empresa no tinga conveni amb la Universitat d'Alacant haurà de tranmitar un conveni de cooperació,

Acord de Pràctiques

Una vegada signat el conveni per ambdues parts, inclourem a l'empresa/institució en el llistat que podran consultar els estudiants per a cercar una pràctica que s'adecuen al seu perfil i interessos.

És important que no existisca una relació de parentiu fins al tercer grau de l'estudiant amb els òrgans d'adreça o amb els tutors de l'empresa. Tampoc podran mantenir una relació contractual entre l'estudiant i l'empresa/institució. En cas de detectar l'existència d'aquesta vinculació amb posterioritat o durant el desenvolupament de la pràctica, s'anul·larà la mateixa.

Si eres tutor o tutora de pràctiques externes en una entitat col·laboradora i ja tens un estudiant que realitzarà les seues pràctiques en la seua empresa/institució, és requisit imprescindible que estiga signat l'Acord de Pràctiques en l'UAcloud de forma prèvia a la incorporació del mateix. Per a la signatura necessitaràs:

1.- Registrar-te, per primera vegada, en la nostra plataforma UACloud: Veure procediment de registre

2.- Signar l'Acord de Pràctiques a través d'UACloud: Veure procediment de signatura

Compromís de l'empresa

  • Designar una persona responsable que realitzarà el seguiment de l'estudiant durant les seues pràctiques, que serà el "Tutor/a d'empresa/Institució". El tutor/a de l'empresa/institució mantindrà contactes periòdics (personals, telefònics o per correu electrònic) amb el professor/a-tutor/a de la UA, amb la freqüència que tots dos acorden.
  • En les pràctiques de Treball Social, el/la tutor/a haurà de ser Titulat/Graduat en Treball Social en exercici en aquesta empresa/institució.
  • Assegurar-se que el contingut funcional de les pràctiques que ofereix s'ajusta a l'establit en l'acord de pràctiques amb l'estudiant.
  • Comunicar al professor/a-tutor/a qualsevol incidència que puga sorgir durant el desenvolupament de la pràctica.
  • Emplenar l'avaluació de l'estudiant a través de l'UAcloud.
  • No existeix obligació de remunerar les pràctiques, no obstant l'empresa pot, voluntàriament, concedir-li una ajuda per a cobrir els costos que es deriven de la realització de les pràctiques (transport, compensació per la labor realitzada, etc.). Si és est el cas, l'empresa/institució haurà de donar d'alta en la Seguretat Social a l'estudiant i cotitzar durant aqueixes pràctiques Més informació
  • Sempre tindràs el suport del nostre equip per a qualsevol dubte o consulta.

Cobertura d'accidents i responsabilitat civil

La Universitat d'Alacant subscriu una assegurança d'accidents i responsabilitat civil que cobreix els riscos que com a conseqüència de l'activitat a desenvolupar en l'Empresa/Institució pogueren derivar-se, tant per a pràctiques curriculars com extracurriculares.

Més informació sobre el Segur Escolar i de responsabilitat civil en la UA.

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Oficina de Pràctiques Externes i Ocupabilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

practica.empresa@ua.es

Tel: (+34) 96 590 9604

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464