Saltar apartados

Joc de Simulació Empresarial 2016/17

Equips guanyadors del Joc Manga 2016/17

 • BEXIS 2.0 (Juan Llorca del Nero, Joan Josep Andrés Soler, Miquel Santacreu Fuster, Jorge Ferre Herrera i Francisco Mestre Castelló)
 • NUEVA NUEVA RUMASA (Jorge Vilaplana Delegido, Juan Carlos Moreno Albert, Inés Gallardo Cairols, Pablo Amarillo Icardo i Ernesto Marco García)

¡Enhorabona!

El Joc de Simulació Empresarial "MANGA: Management Game" PRAXI MMT49 és un concurs per equips dirigit a estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant, que estiguen matriculats durant el curs acadèmic 2016/17, en alguna de les següents carreres:

 • Grau en Administració i direcció d'empreses.
 • Grau en Economia.
 • Programa Simultani de Dret+ADE (DADE) (estudi adscrit a la Facultat de Dret).
 • Programa Simultani de Turisme+ADE (TADE).
 • Màster Oficial en Administració i direcció d'empreses (MBA).
 • Llicenciatura en Administració i direcció d'empreses.
 • Llicenciatura en Economia.
 • Diplomatura en Ciències Empresarials.

Pots seguir totes les novetats en Twitter @EconomicasUA #7JuegoSimulacionUA

Cada equip estarà format per un mínim de tres persones i un màxim de cinc, i haurà de nomenar un representant que actuarà com a interlocutor davant el comitè organitzador.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (obert del 23 de gener al 10 de febrer de 2017, ambdues dates inclusivament)

Amb les sol·licituds rebudes, es realitzarà una selecció dels equips que finalment participaran en el Joc d'acord als següents criteris:

 1. Equips formats per 5 persones. Si hi ha més de 10 equips formats per 5 persones, s'aplicarà el 2n criteri.
 2. Equips formats per persones que participen per primera vegada en el Joc. Si hi ha més de 10 equips que compleixen els 2 primers criteris, s'aplicarà el 3r criteri.
 3. Que tots els membres de l'equip tinguen superat el primer curs dels seus estudis. Aquest criteri no serà aplicable a estudiants del Màster MBA. Si hi ha més de 10 equips que compleixen els 3 primers criteris, s'aplicarà el 4t criteri.
 4. Puntuació obtinguda al calcular la  mitjana amb la nota mitjanade l'expedient de cadascun dels membres de l'equip en el curs immediatament anterior (curs 2015/16). Aquest criteri no serà aplicable a estudiants del Màster MBA, que tindran preferència sobre la resta d'estudis en aplicar aquest criteri.

Els equips (exactament amb els mateixos integrants) que s'hagen presentat en la convocatòria immediatament anterior i no hagen sigut seleccionats tindran preferència abans d'aplicar elº 4 criteri de selecció, sempre que complisquen els tres primers criteris.

Una vegada seleccionats els equips participants, el comitè organitzador comunicarà als equips seleccionats aquesta circumstància mitjançant un correu electrònic dirigit al representant de l'equip.

Reclamacions: del 15 al 16 de febrer. Es poden presentar emplenant aquest Formulari.

 

 1. El comitè organitzador establirà dos grups de cinc equips. Cada equip competirà amb la resta d'equips que componen el seu grup.
 2. Es realitzarà una reunió de presentació del Joc als equips admesos el 21 de febrer de 2017, a les 12h, a l'Aula A1/1-62I de l'Aulari I, a la qual haurà d'assistir de forma obligatòria almenys un representant de cada equip seleccionat.
 3. El Joc es desenvoluparà entre el 13 de març i el 9 d'abril de 2017. Al començament del Joc, els 5 equips participants en cada grup entraran en el mercat amb un balanç de situació de partida idèntic. Cada equip haurà d'establir la seua estratègia empresarial i, en funció d'aquesta, prendre quatre grups de decisions de gestió (els dies 19 i 26 de març, i 2 i 9 d'abril) amb l'objectiu d'obtenir el major benefici possible. Guanyarà el Joc l'equip que, dins de cada grup, obtinga el major benefici acumulat al final del joc. D'aquesta manera, en finalitzar el Joc hi haurà dos guanyadors: un per cada grup establit.
 4. Prèviament a l'inici del Joc, els equips participants prendran dues decisions de prova (els dies 3 i 12 de març) per a familiaritzar-se amb la dinàmica de funcionament del Joc.
 5. Les decisions s'introduiran directament en la pàgina web del Joc, sent l'hora màxima de recepció les 22:00h dels dies assenyalats com a data límit. Per a açò, els equips participants rebran una clau identificativa de la seua empresa i la "clau d'accés" a la pàgina web per a la presa de decisions. En el cas que una empresa no prenga la decisió en la data establida, l'empresa no vendrà ni produirà, havent de fer front als seus costos fixos sense tenir cap benefici. Per a participar en el Joc és necessari tenir accés a una connexió a Internet i un compte de correu electrònic per a rebre els comunicats del comitè organitzador.
 6. Els beneficis obtinguts com a conseqüència de les decisions preses per cadascun dels grups, així com el rànquing global dels grups, seran comunicats als representants de cada grup abans de les 24 hores següents a la presa de cada decisió. La classificació final serà donada a conèixer als participants en la sessió de clausura i lliurament de diplomes, que se celebrarà l'11 d'abril de 2017. Aquesta classificació serà publicada també en la web de la Facultat d'Econòmiques.
 7. Tots els equips participants rebran un diploma de participació en el Joc. Per a obtenir el mateix serà necessari prendre els quatre grups de decisions establides.
 8. Cadascun dels dos equips guanyadors rebrà un premi consistent en 500 €, que es repartirà equitativament entre tots els membres de l'equip.
 9. El lliurament de diplomes de participació i de premis es realitzarà l'11 d'abril, a les 12h. en l'Aula Vicens Vives (Facultat d'Econòmiques, 1a planta).
 10. El Joc serà gestionat per un comitè organitzador format per Juan Luis Nicolau Gonzálbez (Degà de la Facultat), Ricardo Sellers Rubio i Encarnación Manresa Marhuenda, professors de la Facultat d'Econòmiques. S'establirà un sistema de tutories perquè tots els participants puguen resoldre els dubtes que els sorgisquen durant el desenvolupament del Joc.
 11. La participació en el Joc suposa que se n'accepten les bases, així com del criteri del comitè organitzador quant a la resolució de qualsevol qüestió o incidència derivada del concurs i no prevista en aquestes bases.
 12. En el supòsit de no haver-hi suficients equips, el comitè organitzador es reserva la possibilitat de no dur a terme l'activitat.

Manga_2017

Butlletí Oficial de la UA: 20 de gener de 2017

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464