Saltar apartados

Joc de Simulació Empresarial 2012/13

MÀNIGA: MANAGEMENT GAME

3 Joc de Simulació Empresarial

Ja tenim guanyadors:

CETERIS PARIBUS (José María Tornero Horrach)
HAMACANUXI (Carlos Martínez Navarro)

¡Enhorabona!

 

El joc de simulació empresarial "MÀNIGA: Management Game" és un concurs per equips dirigit a estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant, que estiguen matriculats durant el curs acadèmic 2012/2013, en la Llicenciatura en Administració i direcció d'empreses, Llicenciatura en Economia, Diplomatura en Ciències Empresarials, Grau d'Administració i direcció d'empreses -inclòs els Programes Simultanis d'estudis- i Grau en Economia.

Cada equip estarà format per un mínim de tres persones i un màxim de cinc, i haurà de nomenar un representant que actuarà com a interlocutor amb el comitè organitzador.

  • Formulari d'Inscripció (del 21 de gener al 6 de febrer de 2013, ambdues dates inclusivament)

Amb les sol·licituds rebudes, es realitzarà una selecció dels grups que finalment participaran en el joc d'acord als següents criteris:

%u2022 El nombre màxim d'equips seleccionats serà de 10.

%u2022 Amb la finalitat de fomentar la participació del màxim nombre d'alumnes/as possible, en la selecció dels equips es donarà preferència, com a primer criteri de selecció, als equips formats per 5 persones.

%u2022 En cas que el nombre d'equips inscrits supere el màxim establit es considerarà com a primer criteri de selecció, que tots els membres de l'equip tinguen superat el primer curs dels seus estudis, i posteriorment la puntuació obtinguda al promediar la nota mitjana de l'expedient de cadascun dels membres de l'equip en el curs immediatament anterior (curs 2011-2012).

%u2022 Aquells equips que no hagen sigut seleccionats en aquesta convocatòria tindran preferència per a la selecció en futures edicions del joc.

Una vegada seleccionats els equips participants, el comitè organitzador comunicarà als equips seleccionats aquesta circumstància mitjançant correu electrònic dirigit al representant de cada grup. A més, aquesta informació serà publicada en aquesta mateixa web de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials el 13 de febrer de 2013.

La reunió de presentació serà dimarts que ve 19 de febrer, a les 12h, en l'aula EC/INF2 del soterrani de la Facultat d'Econòmiques.

 

1. El comitè organitzador establirà dos grups de cinc equips. Cada equip competirà amb la resta d'equips que componen el seu grup.

2. Es realitzarà una reunió de presentació del joc als equips admesos el 19 de febrer de 2013, a la qual haurà d'assistir de forma obligatòria almenys un representant de cada equip seleccionat.

3. El concurs es desenvoluparà entre el 4 i el 24 de març de 2013. Al començament del joc, els 5 equips participants en cada grup entraran en el mercat amb un balanç de situació de partida idèntic. Cada equip haurà d'establir la seua estratègia empresarial i, en funció d'aquesta, prendre 5 grups de decisions de gestió amb l'objectiu d'obtenir el major benefici possible. Guanyarà el joc l'equip que, dins de cada grup, obtinga el major benefici acumulat al final del joc. D'aquesta manera, en finalitzar el joc hi haurà dos guanyadors, un per cada grup establit.

4. Prèviament a l'inici del joc, els equips participants prendran dues decisions de prova per a familiaritzar-se amb la dinàmica de funcionament del joc.

5. Les decisions s'introduiran directament en la pàgina web del joc, sent l'hora màxima de recepció les 22:00h dels dies assenyalats com a data límit. Per a açò, els equips participants rebran una clau identificativa de la seua empresa i la "clau d'accés" a la pàgina web per a la presa de decisions. En el cas que una empresa no prenga la decisió en la data establida l'empresa no vendrà ni produirà, havent de fer front als seus costos fixos sense tenir benefici algun. Per a participar en el joc és necessari tenir accés a una connexió a Internet i un compte de correu electrònic per a rebre els comunicats del comitè organitzador.

6. Els beneficis obtinguts com a conseqüència de les decisions preses per cadascun dels grups, així com el rànquing global dels grups, seran comunicats als representants de cada grup abans de les 24 hores següents a la presa de cada decisió. La classificació final serà donada a conèixer als participants en la sessió de clausura i lliurament de diplomes, que se celebrarà el 26 de març de 2013. Aquesta classificació serà publicada també en la web de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials amb posterioritat.

7. Tots els equips participants rebran un diploma de participació en el joc. Per a obtenir el mateix serà necessari prendre els 5 grups de decisions establides.

8. Cadascun dels dos equips guanyadors rebrà un premi consistent en 500%u20AC, que es repartirà entre els membres de l'equip.

9. El lliurament de diplomes de participació i de premis es realitzarà el 26 de març de 2013, a les 13h. en l'Aula Vicens Vives ( Edif. Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials)

10. El joc serà gestionat per un comitè organitzador format perª M Jesús Santamaría (Degana del Centre), Ricardo Sellers i Encarnación Manresa, professors de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. S'establirà un sistema de tutories perquè els participants puguen resoldre els dubtes que els sorgisquen durant el desenvolupament del joc.

11. La participació en el joc suposa l'acceptació de les bases del mateix, així com del criteri del comitè organitzador quant a la resolució de qualsevol qüestió o incidència derivada del concurs i no prevista en aquestes bases.

12. En el supòsit de no haver-hi suficients equips, el comitè organitzador es reserva la possibilitat de no dur a terme l'activitat.

 

 

¡Gràcies a tots els/les participants!

 

 

 

 

 

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464