Saltar apartados

Joc de Simulació Empresarial 2011/12

MÀNIGA: MANAGEMENT GAME

logo pispa 2

El joc de simulació empresarial "MÀNIGA: Management Game" és un concurs per equips dirigit a estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant, que estiguen matriculats durant el curs acadèmic 2011/2012, en la Llicenciatura en Administració i direcció d'empreses, Llicenciatura en Economia o la Diplomatura en Ciències Empresarials.

Cada equip estarà format per un mínim de tres persones i un màxim de cinc, i haurà de nomenar un representant que actuarà com a interlocutor amb el comitè organitzador.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ: del 30 de gener al 10 de febrer de 2012, ambdues dates inclusivament.

Amb les sol·licituds rebudes, es realitzarà una selecció dels grups que finalment participaran en el joc d'acord als següents criteris:

  • El nombre màxim d'equips seleccionats serà de 10.
  • Amb la finalitat de fomentar la participació del màxim nombre d'alumnes/as possible, en la selecció dels equips es donarà preferència, com a primer criteri de selecció, als equips formats per 5 persones.
  • En cas que el nombre d'equips inscrits supere el màxim establit es considerarà com a primer criteri de selecció, que tots els membres de l'equip tinguen superat el 50% dels seus estudis, i posteriorment la puntuació obtinguda al promediar la nota mitjana de l'expedient de cadascun de membres de l'equip (es tindrà en compte la nota mitjana en l'expedient a 13/02/2012). Els alumnes de programes simultanis es tindrà en compte la mitjana del seu expedient en aquest programa.
  • Aquells equips que no hagen sigut seleccionats en aquesta convocatòria tindran preferència per a la selecció en futures edicions del joc.

Una vegada seleccionats els equips participants, el comitè organitzador comunicarà als equips seleccionats aquesta circumstància mitjançant correu electrònic dirigit al representant de cada grup. A més, aquesta informació serà publicada en la web de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials el 17 de febrer de 2012.

EQUIPS ADMESOS

CORRECCIÓ EQUIPS ADMESOS

Dimarts que ve, 3 d'abril, a les 13h. en l'Aula Vicens Vives(Faculteu CC. Econòmiques) es lliurarà els diplomes de participació en el programa a tots els participants, així com els Premis als dos equips guanyadors.

Simulació 1: ARACALACANA (Gabriel Jatombliansky)

Simulació 2: NASH TEAM (Desiderio Jesús Martínez Estero)

BASES DEL CONCURS

1. El comitè organitzador establirà dos grups de cinc equips. Cada equip competirà amb la resta d'equips que componen el seu grup.

2. El concurs es desenvoluparà entre el 05 de març i el 01 d'abril de 2012. Al començament del joc, els 5 equips participants en cada grup entraran en el mercat amb un balanç de situació de partida idèntic. Cada equip haurà d'establir la seua estratègia empresarial i, en funció d'aquesta, prendre 4 grups de decisions de gestió amb l'objectiu d'obtenir el major benefici possible. Guanyarà el joc l'equip que, dins de cada grup, obtinga el major benefici acumulat al final del joc. D'aquesta manera, en finalitzar el joc hi haurà dos guanyadors, un per cada grup establit.

3. Prèviament a l'inici del joc, els equips participants prendran dues decisions de prova per a familiaritzar-se amb la dinàmica de funcionament del joc.

4. Les decisions s'introduiran directament en la pàgina web del joc, sent l'hora màxima de recepció les 22:00h dels dies assenyalats com a data límit. Per a açò, els equips participants rebran una clau identificativa de la seua empresa i la "clau d'accés" a la pàgina web per a la presa de decisions. En el cas que una empresa no prenga la decisió en la data establida l'empresa no vendrà ni produirà, havent de fer front als seus costos fixos sense tenir benefici algun. Per a participar en el joc és necessari tenir accés a una connexió a Internet i un compte de correu electrònic per a rebre els comunicats del comitè organitzador.

5. Els beneficis obtinguts com a conseqüència de les decisions preses per cadascun dels grups, així com el rànquing global dels grups, seran comunicats als representants de cada grup abans de les 24 hores següents a la presa de cada decisió. La classificació final serà publicada en la web de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, el 02 d'abril.

6. Tots els equips participants rebran un diploma de participació en el joc. Per a obtenir el mateix serà necessari prendre els 4 grups de decisions establides.

7. Cadascun dels dos equips guanyadors rebrà un premi consistent en 500%u20AC, que es repartirà entre els membres de l'equip.

8. El lliurament de diplomes de participació i de premis es realitzarà el 03 d'abril de 2012.

9. El joc serà gestionat per un comitè organitzador format per Juan Llopis (Degà del Centre), Ricardo Sellers i Encarnación Manresa, professors de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. S'establirà un sistema de tutories perquè els participants puguen resoldre els dubtes que els sorgisquen durant el desenvolupament del joc.

10. La participació en el joc suposa l'acceptació de les bases del mateix, així com del criteri del comitè organitzador quant a la resolució de qualsevol qüestió o incidència derivada del concurs i no prevista en aquestes bases.

11. En el supòsit de no haver-hi suficients equips, el comitè organitzador es reserva la possibilitat de no dur a terme l'activitat.

 

Edicions anteriors

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464