Saltar apartados

Règim especial de finalització d'estudis en extinció

Resolució Rectoral de 29 de setembre de 2015

L'alumnat de la UA que tinga pendent de superar un màxim de tres assignatures per a finalitzar els seus estudis en plans d'estudi de títols oficials en extinció (Diplomatures/Llicenciatures), podrà acollir-se al règim especial de finalització d'estudis establit en aquesta resolució.


CONDICIONS
 • Només es podrà formalitzar una matrícula per assignatura i només donarà dret a una convocatòria d'examen per a superar-la
 • L'alumnat que no haja pogut finalitzar els estudis de diplomatura en el curs 2014/15, podrà sol·licitar acollir-se a aquest règim especial únicament durant el curs acadèmic 2015/16 i en el termini establit.
 • L'alumnat que no haja pogut finalitzar els estudis de Llicenciatura en el curs 2014/15, podrà sol·licitar acollir-se a aquest règim especial únicament durant els cursos acadèmic 2015/16 i 2016/17 i en el termini establit.
 • En tot cas, transcorregut el mes de setembre de 2017 no podrà realitzar-se cap convocatòria d'examen per a superar assignatures dels plans d'estudis de llicenciatura.
 • En cada curs acadèmic s'habilitaran dos perídos d'examen que correspondran amb els períodes extraordinaris d'examen que s'establisquen en el calendari acadèmic (C1 i C4). En qualsevol cas, l'últim període ha d'establir-se amb anterioritat al 30 de setembre de 2017.

 

REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'ALUMNAT
 • Que li resten 3 o menys assignatures per a finalitzar els seus estudis.
 • Haver estat matriculat prèviament en aquestes assignatures.
 • Les assignatures no superades han de correspondre a cursos ja extingits, sense convocatòria d'examen.
 • No haver esgotat el nombre de convocatòries en les citades assignatures.

Si abans de la convocatòria C3 et queden 4 o més assignatures, algunes d'elles amb dret a examen en la convocatòria C3, i estimes que després del tancament d'actes de la C3 sí compliràs els requisits anteriors, pots fer la sol·licitud. Si una vegada tancades les actes de la C3 (22 de juny) no compleixes requisits, no podràs acollir-te a aquest règim especial de finalització.

TERMINIS I SOL·LICITUD
 • Convocatòria C1: de l'1 al 15 d'octubre, 2016
 • Convocatòria C4: de l'1 al 15 de juny, 2017

Per a sol·licitar aquesta convocatòria especial has d'emplenar aquest formulari on-line. Indica en Tema de consulta: "Preinscripció i Matrícula" i en Motiu de la consulta: "Convocatòria Especial", i fes constar en la sol·licitud les següents dades:

 • Nom i cognoms del sol·licitant
 • DNI o equivalent
 • Nom de l'estudi
 • Assignatures per a les quals sol·licita la convocatòria especial
 • Direcció a efectes de notificació

Una vegada comprovat que compleixes requisits i finalitzat el termini de sol·licitud, l'Administració del Centre realitzarà la matrícula de la/s assignatura/s i emetrà el rebut corresponent que hauràs d'abonar en el termini que establisca el Servei de Gestió Acadèmica.

Seguidament l'Administració del Centre informarà als departaments responsables de la docència de les assignatures afectades, del nombre d'estudiants matriculats i s'acordarà amb el departament la data per a la realització de cada examen dins dels períodes corresponents.

DATES D'EXÀMENS

ESTUDI

CODES

NOMASING

DIA

HORA

LLOC

PROFESSOR/A

 

Publicitat i RRPP

10024

SEMIÒTICA DE LA PUBLICITAT

19/09/2017

10:00

Sala professors Dpto. comunicació i Psicologia Social (0034PS102)

Francisco Javier Mora Contreras

 
 

Publicitat i RRPP

10025

ELABORACIÓ DE TEXTOS PUBLICITARIS

13/09/2017

10:00

Despatx 0034P1031 - Edifici Ciències Socials

Alberto Pinillos Laffon

 

Publicitat i RRPP

10028

INTRODUCCIÓ A la RECERCA DE MITJANS PUBLICITARIS

20/09/2017

10:00

Sala professors Dpto. comunicació i Psicologia Social (0034PS102)

Natalia Papí Gálvez

 
 

Publicitat i RRPP

10030

SISTEMES I PROCESSOS EN PUBLICITAT I RRPP

14/09/2017

10:00

Sala professors Dpto. comunicació i Psicologia Social (0034PS102)

Juan Miguel Monserrat Gauchi

 
 

Publicitat i RRPP

10040

SEMIÒTICA DE LA COMUNICACIÓ DE MASSES

15/09/2017

10:00

Despatx 0034P2013 - Edifici Ciències Socials

Raúl Rodríguez Ferrándiz

 

Publicitat i RRPP

10041

LLENGUATGE PUBLICITARI

18/09/2017

10:00

Despatx 0034PB021 - Edifici Ciències Socials

Emiliu Feliu García

 

Publicitat i RRPP

10044

TEORIA I TÈCNIQUES DE LES RRPP II

12/09/2017

10:00

Despatx 0034PS064 - 1. Edifici Ciències Socials

Rosa Mª Torres Valdés

 

Publicitat i RRPP

10046

REALITZACIÓ I PRODUCCIÓ EN MITJANS IMPRESOS

11/09/2017

10:00

Despatx 0034PS088 - Edifici Ciències Socials

Alessandro Cavaliere Giardino

 

Publicitat i RRPP

10045

DRET DE LA PUBLICITAT

12/09/2017

12:00

Seminari Dpto. Dret Mercantil

Altea Asensi

 

Economia

8983

ECONOMETRIA I

11/09/2017

15:00

Seminari 1 - Fac. Econòmiques

Alfonsa Denia Cuesta

 

Economia

8989

ECONOMETRIA II

18/09/2017

17:00

Seminari 3 - Fac. Econòmiques

Mª Dolores serral Vindel

 
 

Economia

8994

SISTEMA FISCAL

11/09/2017

11:00

Despatx 34 soterrani - Fac. Econòmiques

Juan A. Martínez Azuar

 

ADE

9102

ECONOMETRIA I

11/09/2017

15:00

Seminari 1 - Fac. Econòmiques

Alfonsa Denia Cuesta

 

ADE

9105

ADREÇA FINANCERA I

Dia i hora contactar amb la professora

Rosa Ayela

 

ADE

9106

SISTEMA FISCAL I

11/09/2017

11:00

Despatx 34 soterrani - Fac. Econòmiques

Juan A. Martínez Azuar

 

ADE

9108

ECONOMETRIA II

18/09/2017

17:00

Seminari 3 - Fac. Econòmiques

Mª Dolores serral Vindel

 
 

ADE

9091

MOF I

13/09/2017

14:30

Seminari 1 - Fac. Econòmiques

Francis Benito

 

ADE

9109

DIRECCION FINANCERA II

15/09/2017

10:00

Despatx 28, planta baixa - Fac. Econòmiques

Belén Nieto

 

ADE

9112

MOF II

13/09/2017

13:00

Seminari 1 - Fac. Econòmiques

Francis Benito

 
 
 

ADE

9114

ECONOMIA ESPANYOLA EN LA UE

12/09/2017

15:00

Despatxe professora

Zulema Centeno

 

Sociologia

7898

ANTROPOLOGIA SOCIAL

14/09/2017

10:00

Seminari d'Antropologia

Ana Melis

 

Sociologia

7907

SOCIOLOGIA DEL MEDI AMBIENT

12/09/2017

11:00

0034P2022 (Despatxe professor en laª 2 planta, Edif. Ciències socials

Hugo García Andreu

 

 

 • Convocatòria C1: Finalitzada

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464