Premi extraordinari de Grau i Màster

Premi Extraordinari de Grau/Màster

El Premi Extraordinari s'atorga als alumnes amb millor expedient de cada promoció.

 Normativa de Premis Extraordinaris en Graus i Màster Oficial BOUA 03.07.2013

No fa falta sol·licitar-ho. D'ofici es proposen al Consell de Govern de la Universitat d'Alacant els candidats a premi extraordinari per a cada titulació. Serà finalment el propi Consell de Govern qui determine quin candidat/a és mereixedor/a d'aquest premi extraordinari.

La seua obtenció, que es notifica per escrit a l'alumne/a, suposa un esment en l'Expedient  i dóna dret a la devolució de les taxes pagades per l'expedició del Títol.

Estudiants proposats per la Junta de Facultat del Centre:

La Universitat d'Alacant realitza l'acte protocol·lari Sant Tomàs d'Aquino, on es fa lliurament dels premis extraordinaris de la UA.

Premis al Rendiment Acadèmic de la Generalitat Valenciana

A més, els i les estudiants que hagen obtingut premi extraordinari poden optar als Premis al Rendiment Acadèmic de la Conselleria i del Ministeri, prèvia sol·licitud en els termes de les respectives convocatòries. La Generalitat Valenciana  a través de la Conselleria d'Educació ve convocant el Premi al Rendiment Acadèmic, per a recompensar als millors expedients d'alumnes/as titulats/as universitaris/as a la Comunitat Valenciana. La convocatòria es publica en el DOCV cada any i la seua concessió podrà figurar en l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Més informació sobre Premis al Rendiment Acadèmic.

Premis Nacionals d'Excel·lència al Rendiment Acadèmic Universitari

El Ministeri d'Educació convoca cada any els Premis Nacionals d'Excel·lència al Rendiment Acadèmic Universitari al millor expedient nacional per titulació universitària, també es pot atorgar al segon i tercer millor expedient. La concessió del premi, a més de la dotació econòmica, suposa l'expedició d'un diploma acreditatiu i l'esment en l'expedient acadèmic.

Premis a l'Excel·lència Acadèmica Càtedra Germà Bernàcer

Premis de l'Excel·lència Acadèmica