Saltar apartados

Avaluació extraordinària per a finalitzar grau i màster

 

L'Avaluació Extraordinària per a finalitzar estudis (C1) és la primera convocatòria de cada curs acadèmic.Solament pot presentar-se l'alumnat que complisca els requisits establits en la Normativa.

Els exàmens es realitzaran entre finals de setembre i principis d'octubre, segons el Calendari Acadèmic del Curs 2020/21
(TFG calendari diferent)

Requisits:

BOUA 11 de juliol de 2011

  • Només podrà sol·licitar l'Avaluació Extraordinària l'alumnat que tinga pendent, per a finalitzar els seus estudis, un màxim de dues assignatures i el treball de finalització de grau o de finalització de màster universitari.
  • Alumnat de Grau: podrà sol·licitar aquesta convocatòria l'alumnat amb TFG aprovat i 3 assignatures per a finalitzar els seus estudis (Vr. Estudiants: Instrucció per a considerar el TFG com una assignatura)
  • Alumnat de Dobles Grau: podrà triar l'Avaluació Extraordinària com si estiguera matriculat de dos estudis. És a dir, podrà sol·licitar la C1 de 6 assignatures incloses els TFG, si són les últimes que els resten per a finalitzar. Si té algun dels TFG aprovat podrà substituir-ho per una assignatura. Si te quedan más de 3 asignaturas, la app de matrícula de UACloud no te va a permitir solicitar la C1, tendrás que hacerlo a través de este formulario.

¿Què ocorre si no aprove?

L'alumnat que no supere aquesta prova ("suspens" o "no presentat") només disposarà de la Convocatòria Ordinària en aqueix mateix curs acadèmic (gener si l'assignatura és del primer semestre o juny si és del segon). Haurà d'assumir el nou temari, assistir novament a classe, presentar treballs, exercicis de pràctiques i controls durant el semestre corresponent perquè li qualifiquen en la convocatòria ordinària (C2/C3).

EN CAP CAS PODRÀ PRESENTAR-SE A la CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA C4 (Julio)

Sol·licitud:

Quan realitzes la matrícula en l'UACloud, i si compleixes els requisits, pots sol·licitar l'Avaluació Extraordinària marcant la casella "conv. extraordinària" en la pantalla de grups. Si tens algun problema pots sol·licitar-la a través del formulari

Pots consultar si tens activada l'Avaluació Extraordinària (C1) en la teua UACloud: [Matrícula > Matriculació > Justificant]. En la columna "CE" ha d'aparèixer S.

Si vols RENUNCIAR a l'Avaluació Extraordinària, hauràs de sol·licitar-ho per escrit a través CONTACTA abans de l'inici dels exàmens (fins a les 14:00 h. del 25 de setembre de 2020). Recorda que si no renúncies no podràs presentar-te a la convocatòria C4.

IMPORTANT: Si es tracta del TFG, has de sol·licitar la renuncia abans del termini de sol·licitud de defensa.

Termini:

L'establit per a la matrícula: 21, 22 i 23 de juliol (tot aprovat fins a C3) -  3 al 8 de setembre (resta d'estudiants).

Pagament de taxes:

Les taxes corresponents a les assignatures per a les quals l'alumnat haja sol·licitat l'Avaluació Extraordinària s'inclouran en les cartes de pagament corresponents a la matrícula d'aqueix curs acadèmic (4 rebuts domiciliats). En cas que se sol·licite per a totes les assignatura matriculades, s'emetrà una única carta de pagament per l'import total de la matrícula, independentment de la forma de pagament.

L'impagament de la matrícula, en els terminis establits, comportarà l'anul·lació de la matrícula.

Si eres sol·licitant de beca:

L'alumnat sol·licitant de beca o ajuda quedarà exempt del pagament de la taxa corresponent a la matrícula fins que es resolga la seua sol·licitud, llevat que puga finalitzar els seus estudis abans de la resolució, en aquest cas se li exigirà que abone la matrícula si vol sol·licitar el títol i, posteriorment, si se li concedira la beca o ajuda, se li retornaria l'import corresponent prèvia petició de l'interessat o interessada. En cas que no obtinga la condició de becari o becària, o siga revocada la beca concedida, se li requerirà l'abonament de la taxa per la matrícula formalitzada dins dels 20 dies següents al rebut de la notificació del pagament.

Criteris d'avaluació:

Els criteris d'avaluació per a la convocatòria C1 seran els reflectits en les guies docents (programes) de les assignatures del curs immediatament anterior, sense l'adaptació COVID-19.

En el cas que no es present o suspenga aquesta convocatòria (C1) haurà d'assumir el nou temari, assistir novament a classe, presentar treballs, exercicis de pràctiques i controls durant el semestre corresponent perquè li qualifiquen en la convocatòria ordinària (C2/C3).

Pujar

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464