Saltar apartados

4a Matrícula de Gràcia

¿Què és laª 4 Matrícula de Gracia?

L'alumnat podrà matricular-se 3 vegades per cada assignatura, més una 4ª vegada (4ª Matrícula de Gracia), que li serà atorgada de forma automàtica, sempre que el seu rendiment acadèmic (percentatge de crèdits superats, sense computar els crèdits reconeguts, respecte als crèdits matriculats) en els cursos anteriors siga, almenys, del 50%.

Per al càlcul del rendiment acadèmic es tindrà en compte el nombre de crèdits superats respecte als crèdits de les assignatures matriculades. A aquests efectes, els crèdits de les assignatures matriculades computaran només una vegada i no computaran els crèdits incorporats mitjançant el reconeixement de crèdits.

Si l'assignatura és optativa, es podrà triar una altra optativa.

¿Com se sol·licita?

No és necessari que faces la sol·licitud expressa. Quan les actes de la C4 (Julio) estiguen tancades, la Universitat realitzarà d'ofici la revisió mèdica de les teues convocatòries. Poden passar diversos casos:

  1. Que es complisquen les condicions de rendiment acadèmic: la Universitat t'informa (a principis de setembre) al teu e-mail de la UA i et deixarà matricular-te per una única vegada (4ª Matrícula de gràcia), entenent la pròpia matrícula com a petició formal d'aquesta 4ª matrícula de gràcia.
  2. Que no es complisquen les condicions de rendiment acadèmic: Si l'assignatura és bàsica o obligatòria, la Universitat bloquejarà el teu expedient i t'indicarà que no pots matricular-te en aqueix estudi en la UA. Només podràs tornar a la titulació si, mitjançant una sol·licitud de reconeixement d'assignatures, et fóra/n reconeguda/s la/les assignatura/s que la seua 3ª Matrícula ha sigut esgotada. Aquesta admissió requerirà en tot case informe favorable de la Comissió de Reconeixement i Transferència del Centre.

No podràs cursar aquesta/s assignatura/s com a alumne visitant per a després reconèixer-la/s.

Continuació d'estudis per al·legació de motius de força major o circumstàncies sobrevingudes

Si el no emplene de les condicions de rendiment acadèmic és a causa de motius de força major o circumstàncies sobrevingudes degudament justificades, podràs sol·licitar a la Vicerectora d'Estudiants la continuació en el teu estudi.

La sol·licitud es realitza des d'UA CLOUD seguint els següents passos:

I-Administració> Tràmits> Instància Genèrica>

En l'apartat EXPOSA indiques els motius o circumstàncies que t'han impedit obtenir el rendiment acadèmic necessari.

En l'apartat SOL·LICITA has d'indicar que sol·licites a la Vicerectora d'Estudiants la continuació en els teus estudis, ja que els motius o circumstàncies referits t'han impedit obtenir el rendiment acadèmic necessari. Podràs adjuntar escanejats els documents que estimes oportuns.

A continuació punxes en: SEGÜENT> CONFIRMAR>

La resposta de la Vicerectora podràs veure-la en:

UA CLOUD> I-Administració> Formes expedient

¿I si no supere laª 4 matrícula de Gracia?

  • L'alumnat al que li resten <= 60 crèdits per a finalitzar, podrà sol·licitar a la Rectora o al Rector una 5ª Matrícula de Gracia.
  • L'alumnat al que li resten >60 crèdits per a finalitzar, haurà d'abandonar la titulació en aquesta Universitat, o canviar d'estudi. Només podrà tornar a la titulació si, mitjançant una sol·licitud de reconeixement d'assignatures, li anara reconeguda l'assignatura que la seua 4ª Matrícula de gràcia ha sigut esgotada. Aquesta admissió requerirà en tot case informe favorable de la Comissió de Reconeixement i Transferència del Centre.

Els alumnes que esgoten laª 4 matrícula de gràcia no poden cursar assignatures com a alumnes visitants per a després reconèixer-les.

Continuació d'estudis per al·legació de motius de força major o circumstàncies sobrevingudes

Si la no superació de la/s assignatures/s en 4ª Matricula, és a causa de motius de força major o circumstàncies sobrevingudes degudament justificades, podràs sol·licitar a la Vicerectora d'Estudiants la continuació en el teu estudi.

La sol·licitud es realitza des d'UA CLOUD seguint els següents passos:

I-Administració> Tràmits> Instància Genèrica>

En l'apartat EXPOSA indiques els motius o circumstàncies que t'han impedit superar l'assignatura en aquesta 4ª Matricula de Gracia.

En l'apartat SOL·LICITA has d'indicar que sol·licites a la Vicerectora d'Estudiants la continuació en els teus estudis, ja que els motius o circumstàncies referits t'han impedit superar l'assignatura en aquesta 4ª Matricula de Gracia. Podràs adjuntar escanejats els documents que estimes oportuns.

A continuació punxes en: SEGÜENT> CONFIRMAR>

La resposta de la Vicerectora podràs veure-la en:

UA CLOUD> I-Administració> Formes expedient

¿Quant he de pagar per laª 4 matrícula?

Segons el Decret de taxes de la Generalitat, un crèdit en 4ª matrícula costa:

  • 87,13 €- ADE, Economia, Publicitat
  • 80,73 €- Sociologia i Treball Social
  • 95,53 € - TADE
  • 118,07 €  - I2ADE
  • 68,25 € - Màster Oficial

Normativa

Normativa de Permanència i Continuació d'Estudis de Grau

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464