Programa d'Acció Tutorial

Mª Carmen Tolosa Bailèn

Coordinadora del Programa

El Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant (PAT) és una acció educativa amb l'objectiu de proporcionar a l'alumnat universitari acompanyament i assessorament al començament i al llarg de la seua carrera universitària.

Aquest programa s'emmarca en el Programa Institucional d'Innovació, Investigació, Internacionalització i Col·laboració en Educació (I3CE) de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant.

Convocatòria PAT UA Curs 2021/22

Què ofereix el Programa d'Acció Tutorial?

Acompanyament personal i assessorament acadèmic-professional per part d'un tutor/a en qualsevol de les següents etapes: 

Temes generals d'orientació, tècniques d'estudi, gestió del temps, documentació bibliogràfica, adaptacions curriculars.

Informació sobre els teus estudis i la teua relació amb la Universitat d'Alacant (UA) com a administració: la importància del correu institucional, l'ús i possibilitats del campus virtual UACloud, la normativa que us afecta com a part de la comunitat UA (avaluació, permanència, etc.), les guies docents, els sistemes d'avaluació, les possibles adaptacions curriculars, els serveis i recursos en la UA (Centre de Suport a l'Estudiant, Unitat d'Igualtat, Beques i Ajudes, voluntariat, activitats culturals i d'aprenentatge de llengües, mobilitat...).

Aspectes acadèmics generals i específics dels estudis que curses: itineraris formatius i esments disponibles, mobilitat nacional i internacional, acreditació de llengües (valencià, anglès o una altra llengua estrangera); beques; pràctiques d'empresa, etc.

Aspectes acadèmics Identificació de competències professionals, habilitats, destreses i actituds. Orientacions sobre Treball Fi de Grau i Treball Fi de Màster (disseny d'una investigació, bases de dades, etc.). Màsters oficials relacionats. Oposicions i eixides professionals. Cerca d'ocupació i disseny del curriculum vitae. i específics dels estudis que curses: itineraris formatius i esments disponibles, mobilitat nacional i internacional, acreditació de llengües (valencià, anglès o una altra llengua estrangera); beques; pràctiques d'empresa, etc.

És important que revises el teu correu institucional, o el redirigisques a un altre correu personal et recomanem GCloud. Les comunicacions entre l'estudiant i el tutor/a se realitzen al teu  correu de la Universitat (xxxxx@alu.ua.es). Si ja disposes d'una altra adreça de correu, trobaràs en webmail la informació de com redirigir al teu correu personal els missatges que t'envie la Universitat al teu correu institucional. 

Pots activar el teu compte de GCloud per a poder accedir a Google Meet i a altres serveis vinculats de la UA.  Per a donar-te d'alta has d'entrar a la teua UACloud i activar-ho des de l'opció de "Serveis Externs"

Com funciona?

A través de tutories presencials i virtuals amb el teu tutor/a assignat/a, podràs resoldre els teus dubtes i plantejar qüestions relacionades o amb qualsevol qüestió que es requerisca.

Tutors/as

El/la tutor/a se considera un agent que, a més d'orientar i assessorar l'alumnat en el seu desenvolupament acadèmic, personal i professional, pot facilitar la seua adaptació al context curricular i social universitari, i servir-li d'interlocutor amb els grups de millora del Centro en la resolució de disfuncions que es puguen generar en el desenvolupament d'una assignatura o curs.

 • Participar en les accions d'acolliment que pogueren organitzar-se a l'inici del curs acadèmic per a l'alumnat de nou ingrés.
 • Realitzar accions formatives relacionades amb la seua labor (cursos, seminaris, etc.).
 • Programar sessions o reunions de caràcter grupal establides per la coordinació del PAT, així com tutories individualitzades a demanda dels i les estudiants.
 • Orientar a l'alumnat que el requerisca en les qüestions relatives a la seua vida acadèmica i al seu acompliment en la Universitat.
 • Elaborar un informe anual sobre la labor desenvolupada durant el curs acadèmic, en el qual es faça constar dades sobre el nombre d'estudiants que han sigut tutoritzats, nombre de tutories i nombre de participants en les sessions grupals, índex de satisfacció dels i les estudiants a partir de diverses evidències com l'elaboració d'enquestes de satisfacció, eficàcia de les accions de millora implantades i les propostes de millora justificades que considere oportunes per al millor funcionament de PAT i de les titulacions.

Tots/as disposen d'un horari d'atenció setmanal. Si tens qualsevol pregunta o qüestió pots recórrer concertant una cita per e-mail.

Primer curs

 • María Dolores López Gamero (dijous d'11 a 13 h)
 • Julián Gabriel Sánchez Sánchez  (dilluns d'11 a 12 h)
 • Jorge Mora Salines (dimarts de 17 a 18 h)

Segon curs

 • Carla Rodríguez Sánchez (dimecres de 17 a 18 h)
 • Liudmila Ostrovskaya (dijous de 13 a 14 h)

Tercer curs

 • Antonio Jesús Antón Baeza (dimarts de 13 a 14 h)
 • Franco Manuel Sancho Esper (dimecres de 17 a 18 h)

Quart curs

 • Susana Amalia de Juana Espinosa (dijous d'11 a 12 h)
 • Juan José Tarí Guilló (dilluns d'11 a 12 h)

Primer i segon curs

 • Francisca Benito Chicote (dimecres d'11 a 12 h)

Tercer, quart i cinquè curs

 • José Francisco Molina Azorín (dimarts d'11 a 12 h)

Primer i segon curs

 • Encarnación Manresa Marhuenda (dijous de 13 a 14 h)

Tercer, quart i cinquè curs

 • Sonia Sanabria García (dijous d'11.30 a 12.30 h)

Primer, segon i tercer curs

 • Mercedes Úbeda García (dijous de 9 a 10 h)

Primer curs

 • Teófilo Sogorb Pomares (dilluns de 13 a 14 h)

Segon curs

 • Antonio Fuster Olivares (dimarts de 10 a 11 h)

Tercer curs

 • María Dolores de Juan Viagaray (dijous de 15.45 a 16.45 h)

Quart curs

 • José Miguel Giner Pérez (dimarts de 10 a 11 h)

Primer curs

 • Cristina González Díaz (divendres d'11.30 a 12.30 h)

Segon curs

 • María Ángeles Feliu Albaladejo (dimarts d'11 a 12 h)

Tercer curs

 • Sara Isabel Giménez Más (dimarts de 19 a 20 h)

Quart curs

 • Concepción Campillo Alhama (divendres de 12 a 13 h)

Primer i segon curs

 • José Liberto Carratala Portes (dilluns d'11 a 12 h)

Tercer i quart curs

 • Guadalupe Ortiz Noguera (divendres de 10 a 11 h)

 

Primer curs

 • Javier Ferrer Aracil  (dimecres de 16 a 17 h)

Segon i tercer curs

 • Francisco José Francés García (dilluns de 12 a 13 h)

Quart curs

 • Yolanda Domenech López (dilluns de 12.30 a 13.30 h