Programa d'Acció Tutorial

Mª Carmen Tolosa Bailèn

Coordinadora del Programa

El Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant (PAT) és una acció educativa amb l'objectiu de proporcionar a l'alumnat universitari acompanyament i assessorament al començament i al llarg de la seua carrera universitària.

Aquest programa s'emmarca en el Programa Institucional d'Innovació, Investigació, Internacionalització i Col·laboració en Educació (I3CE) de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant.

Convocatòria PAT UA Curs 2021/22

Què ofereix el Programa d'Acció Tutorial?

Acompanyament personal i assessorament acadèmic-professional per part d'un tutor/a en qualsevol de les següents etapes: 

Temes generals d'orientació, tècniques d'estudi, gestió del temps, documentació bibliogràfica, adaptacions curriculars.

Informació sobre els teus estudis i la teua relació amb la Universitat d'Alacant (UA) com a administració: la importància del correu institucional, l'ús i possibilitats del campus virtual UACloud, la normativa que us afecta com a part de la comunitat UA (avaluació, permanència, etc.), les guies docents, els sistemes d'avaluació, les possibles adaptacions curriculars, els serveis i recursos en la UA (Centre de Suport a l'Estudiant, Unitat d'Igualtat, Beques i Ajudes, voluntariat, activitats culturals i d'aprenentatge de llengües, mobilitat...).

Aspectes acadèmics generals i específics dels estudis que curses: itineraris formatius i esments disponibles, mobilitat nacional i internacional, acreditació de llengües (valencià, anglès o una altra llengua estrangera); beques; pràctiques d'empresa, etc.

Aspectes acadèmics Identificació de competències professionals, habilitats, destreses i actituds. Orientacions sobre Treball Fi de Grau i Treball Fi de Màster (disseny d'una investigació, bases de dades, etc.). Màsters oficials relacionats. Oposicions i eixides professionals. Cerca d'ocupació i disseny del curriculum vitae. i específics dels estudis que curses: itineraris formatius i esments disponibles, mobilitat nacional i internacional, acreditació de llengües (valencià, anglès o una altra llengua estrangera); beques; pràctiques d'empresa, etc.

És important que revises el teu correu institucional, o el redirigisques a un altre correu personal et recomanem GCloud. Les comunicacions entre l'estudiant i el tutor/a se realitzen al teu  correu de la Universitat (xxxxx@alu.ua.es). Si ja disposes d'una altra adreça de correu, trobaràs en webmail la informació de com redirigir al teu correu personal els missatges que t'envie la Universitat al teu correu institucional. 

Pots activar el teu compte de GCloud per a poder accedir a Google Meet i a altres serveis vinculats de la UA.  Per a donar-te d'alta has d'entrar a la teua UACloud i activar-ho des de l'opció de "Serveis Externs"

Com funciona?

A través de tutories presencials i virtuals amb el teu tutor/a assignat/a, podràs resoldre els teus dubtes i plantejar qüestions relacionades o amb qualsevol qüestió que es requerisca.

Tutors/as

El/la tutor/a se considera un agent que, a més d'orientar i assessorar l'alumnat en el seu desenvolupament acadèmic, personal i professional, pot facilitar la seua adaptació al context curricular i social universitari, i servir-li d'interlocutor amb el Centre en la resolució de disfuncions que es puguen generar en el desenvolupament d'una assignatura o curs.

Tots/as disposen d'un horari d'atenció setmanal. Si tens qualsevol pregunta o qüestió pots recórrer concertant una cita per tutories d'UACloud o  e-mail del tutor/a. 

Primer curs

María Dolores López Gamero (dijous de 12 a 13 h)
Lorena Ruiz Fernández (dijous d'11.30 a 12.30 h)
Alba Roldán Marín (dilluns de 12 a 13 h)

Segon curs

Carla Rodríguez Sánchez (dimecres de 17 a 18 h)
Liudmila Ostrovskaya (dilluns d'11 a 12 h)

Tercer curs

Antonio Jesús Antón Baeza (dimarts de 9.30 a 10.30 h)
Rosa María Ayela Pastor (dimecres de 13 a 14 h)
Javier Martínez Falcó (dilluns de 13 a 14 h)

Quart curs

Susana Amalia de Juana Espinosa (dimarts de 10 a 11 h)
Juan José Tarí Guilló (dimarts d'11 a 12 h)

 

Primer i segon curs

Francisca Benito Chicote (dilluns de 13 a 14 h)

Tercer, quart i cinquè curs

José Francisco Molina Azorín (dimarts d'11 a 12 h)

Primer i segon curs

Antonio Fuster Olivares (dimarts de 10 a 11 h)

Tercer, quart i cinquè curs

Sonia Sanabria García (dijous d'11.30 a 12.30 h)

Primer i segon curs

Teófilo Sogorb Pomares (dilluns de 13 a 14 h)

Tercer i quart curs

Franco Manuel Sancho Esper (divendres de 10 a 12 h)

 

Primer curs

María Dolores de Juan Vigaray (dilluns de 17.30 a 18.30 h)

Segon i tercer curs

Alexandre Peretó Rovira (divendres de 10 a 11 h)

Quart curs

José Miguel Giner Pérez (dimarts de 10 a 11 h)

Primer curs

Cristina González Díaz (dimarts de 13.30 a 14.30 h)

Segon curs i tercer curs

Sara Isabel Giménez Más (dimarts de 19 a 20 h)

Quart curs

Ana Isabel Ibáñez Hernández (dimecres de 13 a 14 h)

Primer i segon curs

José Liberto Carratalá Puertas (dimecres d'11 a 13 h)

Tercer i quart curs

Guadalupe Ortiz Noguera (divendres de 10'30 a 11'30 h)

Primer curs

Javier Ferrer Aracil (dimecres de 16 a 17 h)

Segon i tercer curs

Francisco José Francés García (dimarts de 17 a 18 h)

Quart curs

Yolanda Domenech López (dimecres de 10 a 11 h)

  • Participar en les accions d'acolliment que pogueren organitzar-se a l'inici del curs acadèmic per a l'alumnat de nou ingrés.
  • Realitzar accions formatives relacionades amb la seua labor (cursos, seminaris, etc.).
  • Programar sessions o reunions de caràcter grupal establides per la coordinació del PAT, així com tutories individualitzades a demanda dels i les estudiants.
  • Orientar a l'alumnat que el requerisca en les qüestions relatives a la seua vida acadèmica i al seu acompliment en la Universitat.
  • Elaborar un informe anual sobre la labor desenvolupada durant el curs acadèmic, en el qual es faça constar dades sobre el nombre d'estudiants que han sigut tutoritzats, nombre de tutories i nombre de participants en les sessions grupals, índex de satisfacció dels i les estudiants a partir de diverses evidències com l'elaboració d'enquestes de satisfacció, eficàcia de les accions de millora implantades i les propostes de millora justificades que considere oportunes per al millor funcionament de PAT i de les titulacions.