Preguntes Freqüents del PATEC

¿Què és el Programa d'Acció Tutorial?

El Programa d'Acció Tutorial té com a objectiu oferir a l'alumnat orientació i suport en el seu desenvolupament acadèmic, professional, personal i en l'adaptació al context curricular i social universitari, a més de facilitar-li informació sobre com organitzar-se en la Universitat, els serveis que ofereix la UA, estratègies d'aprenentatge, informació sobre itineraris acadèmics, informació sobre opcions laborals i qualsevol necessitat personal que li sorgisca.

Està promogut pel Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat i coordinat per l'Institut de Ciències de l'Educació. En la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials al Programa se'l coneix com PATEC i es desenvolupa des de la Coordinació d'Alumnat i Innovació Educativa.

¿A qui va dirigit el PATEC?

El PATEC està dirigit a tots els alumnes/as matriculats en qualsevol de les titulacions de Grau impartides en el Centre.

¿Quina duració té?

La duració del Programa es correspon amb el curs acadèmic.

¿Fa falta ser alumne de primer per a participar en el PATEC?

No. La Facultat ofereix la participació en el programa a tots els alumnes matriculats independentment del curs en el qual es troben.

¿Com s'assignen els tutors?

A cada professorat-tutor se li assignen estudiants del mateix curs i grup.

¿Com es desenvolupa el PATEC?

Al llarg del curs el/la tutor/a et convocarà a reunions grupals en les quals et proporcionarà informació i orientació de temàtiques en funció del teu curs i titulació. A més, si fóra necessari, podràs sol·licitar-li tutories individuals.

En el marc del PATEC la Facultat també organitza xarrades d'interès com a complement a la formació que reps a l'aula.