Saltar apartados

Alumnat - Tutor del Programa d'Acció Tutorial

L'objectiu del Programa d'Acció Tutorial per a l'alumnat de la Facultat de CC. Ecónomicas i Empresarials (PATEC) és oferir a l'alumnat de la Facultat orientació i recolze en el seu desenvolupament personal, acadèmic i professional i en la seua adaptació al context curricular i social universitari.

Per a dur a terme l'acció tutorial es compta amb professorat amb formació adequada i dedicació específica per a desenvolupar les activitats programades. No obstant açò, per a aconseguir una major aproximació de l'alumnat al programa i una major participació en les diferents activitats, és important que el professorat-tutor compte amb el suport d'estudiants de grau i de màster que puguen aportar la seua pròpia experiència.

Els alumnes-tutors són estudiants de la Facultat que, estant matriculats en un grau o en un màster, ofereixen suport i orientació a altres alumnes de grau amb la finalitat d'afavorir la seua integració i desenvolupament acadèmic i social i contribuir a l'èxit dels seus estudis universitaris.

Requisits dels candidats:

 • Habilitats comunicatives, empatia i sentit de la responsabilitat.
 • Estar matriculat durant el curs acadèmic 2018/19 en un grau o en un màster de la Facultat.
 • Haver participat amb anterioritat en alguna edició del PATEC.
 • Elaborar una carta de motivació (amb una extensió d'entre 150 i 500 paraules) en la qual es justifique per què es desitja ser alumne-tutor i es descriguen els beneficis que la seua participació podria aportar al Programa.

 

Termini i formalització de sol·licituds:

Termini d'inscripció: 24 al 30 de setembre de 2018 - FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

La selecció de candidats serà responsabilitat de l'equip directiu del Centre i es basarà en les qualificacions de l'expedient acadèmic de cada estudiant i en la carta de motivació. Si escau, la selecció es podrà completar amb una entrevista als sol·licitants. Acabat el procés de selecció, la Facultat publicarà el llistat dels alumnes seleccionats i els seus corresponents professors-tutors.

Període i condicions:

El període de tutorización coincidirà amb el curs acadèmic. Els alumnes que resulten seleccionats quedaran adscrits a un professor-tutor de la seua titulació de grau. L'alumnat-tutor seguirà en tot moment les directrius establides pel professor-tutor, qui serà el responsable d'organitzar l'acció tutorial i d'elaborar l'informe sobre la participació de l'alumne-tutor en el PATEC. Aquest informe permetrà determinar si li corresponen els crèdits a l'alumne-tutor. Els alumnes-tutors ajudaran als professors-tutors en la seua funció d'orientació i seguiment a altres estudiants i es comprometran a:

 • Assistir a les reunions grupales que convoque el professor-tutor.
 • Col·laborar amb el professor-tutor en la detecció de problemes acadèmics, personals i d'adaptació d'altres estudiants.
 • Facilitar informació als estudiants tutoritzats sobre els serveis de la Universitat.
 • Ajudar als estudiants tutoritzats a integrar-se plenament en la Universitat i en la titulació, aportant la seua experiència sobre el pla d'estudis i els itineraris formatius.
 • Assistir a tres sessions formatives a càrrec del professor-tutor (sobre el programa, les seues funcions i el funcionament de la Universitat, la Facultat i la titulació).
 • Elaborar una memòria final en el termini establit per a avaluar el desenvolupament del Programa.
 • Mantenir la confidencialitat de la informació i dels documents que li siguen lliurats o als quals tinguen accés i mantenir-los protegits de l'accés de tercers.

Així mateix, es valorarà positivament l'assistència als cursos específics per a tutors que convoque l'HISSE.

Renúncia:

La renúncia a la plaça d'alumne-tutor durant el curs suposarà la no obtenció del reconeixement previst en aquesta convocatòria. A més, si la renúncia es produeix sense causa justificada, suposarà la impossibilitat de poder tornar a sol·licitar una plaça d'aquestes característiques en el futur.

Reconeixement:

Els estudiants que completen el curs acadèmic com a alumnat-tutor rebran per part del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa (HISSE):

 • Un certificat de participació en el Programa d'Alumnes tutors de la UA.
 • Un certificat d'haver rebut de l'HISSE de la UA formació específica per a tutors.
 • El reconeixement de a 3 crèdits per la participació en activitats universitàries i cursos de la UA.

 

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464