Saltar apartados

Eleccions a Claustre 2014

Acords Ajunta Electoral del Centre

 

Sessió del 15/04/2014:

 

Sessió del 08/04/2014:
 • La Junta Electoral del Centre, una vegada finalitzat l'escrutini corresponent al cos d'estudiants d'eleccions a Claustre de Facultat, acorda:
  • Publicar el RESULTAT DEFINITIU DE L'ESCRITUNIO
  • Publicar la PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATS ELECTES
  • Informar que segons estableix el calendari electoral, contra aquesta proclamació es pot formular reclamació davant la Junta Electoral del 10 al 14 d'abril. La Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials actuarà com a registre d'aquesta Junta Electoral en horari de dilluns, dimarts i dijous de 9.00 a 17.00 hores, i dimecres i divendres de 09.00 a 14.00 hores.

 

Sessió extraordinària 02/04/2014:
 • S'acorda publicar el RESULTAT DEL SORTEIG PARCIAL realitzat avui, 2 d'abril a les 10:00 hores en la Secretaria del Centre, per a l'elecció d'integrants de les taules electorals de la jornada de votació del dia 8 d'abril.
 
Comunicat 01/04/2014:
 • El dia 2 d'abril a les 10:00 hores en la Secretaria del Centre se celebrarà un sorteig parcial públic per a triar membres de les taules electorals de la jornada de votació del dia 8 d'abril.

 

Sessió del 25/03/2014:
 • Finalitzat el termini de presentació de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats es resol:
  • Acceptar la retirada de la candidatura al Claustre de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials pel cos d'Ajudants, Ajudants Doctores, Personal Investigador en Formació i Personal Investigador de Miguel Ángel Borrella Mas, Rafael Valero Fernández i Germán López Buenache.
  • Rebutjar la inclusió de Verónica Murcia Dols en la candidatura de l'Associació Valenciana d'Estudiants Universitaris (AVEU) en estar tancat el termini de presentació de candidatures i no ser possible presentar un nou candidat en el termini de reclamacions.
  • D'ofici, s'esmena l'error en l'atribució de sexe a l'integrant de la candidatura Front Estudiantil Universitari (FEU-SEPC) Álvaro Valero Sánchez.
  • Publicar la llista definitiva de candidatures.
  • Informar que el procés electoral de les votacions es durà a terme únicament per al cos d'estudiants. D'acord amb l'article 28.2 del Reglament intern de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant, en ser el nombre de candidats igual o inferior al total dels representants a triar, es proclamen com a membres del Claustre sense realitzar-se la votació els candidats presentats en els col·lectius següents:
   • Ajudants, ajudants doctores, personal investigador en formació i personal investigador.
   • Associats, emèrits i visitants.
   • Personal d'administració i serveis.
  • Que el nombre de taules electorals siga dues. En la Taula 1 votaran els estudiants el primer cognom dels quals comence per les lletres des de la A fins a la L i en la Taula 2 votaran els estudiants el primer cognom dels quals comence per les lletres des de la M fins a la Z.
  • Publicar el resultat del sorteig realitzat el dia d'avui a les 11:30 hores en la Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per a designar els membres de les taules electorals.
  • Informar que:
   • El termini de la campanya electoral és del 31 de març al 4 d'abril de 2014, tots dos inclusivament.
   • El termini per a exercir el vot anticipat és del 31 de març al 4 d'abril de 2014, tots dos inclusivament. La Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials actuarà com a registre d'aquesta Junta Electoral en horari de dilluns, dimarts i dijous de 9:00 a 17:00 h, i dimecres i divendres de 09:00 a 14:00 h.
   • La data de la jornada de votació és el 8 d'abril de 2014, de 9:00 a 20:00 hores i la mateixa se celebrarà en el vestíbul de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

 

Sessió del 18/03/2014:
 • Finalitzat el termini de presentació de candidatures, i comprovades les condicions d'elegibilidad dels sol·licitants es prenen els acords:
  • Esmenar l'aparició per duplicat del candidat David González Gutiérrez del cos d'estudiants "Associació Valenciana d'Estudiants Universitaris", reduint en un el nombre de candidats d'aquesta candidatura.
  • Excloure a Mar Ferré González del cos d'estudiants "Front Estudiantil Universitari-SEPC" per no haver presentat fotocòpia del DNI.
  • Excloure a María Asunción Urbán Espinosa del cos "PAS" per no formar part del cens electoral.
  • Publicar la llista provisional de candidatures a Claustre de Facultat.
  • Informar que contra aquesta proclamació es pot formular reclamació davant la Junta Electoral de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials del 20 al 24 de març, tots dos inclusivament. La Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials actuarà com a registre d'aquesta Junta Electoral en horari de dilluns, dimarts i dijous de 9:00 a 17:00 hores, i dimecres i divendres de 09:00 a 14:00 hores.
  • Sol·licitud genèrica: formulari word, format pdf
  • En aplicació de l'article 11 del Reglament intern de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, es convoca el sorteig públic per a l'elecció dels membres de les Taules Electorals de la Facultat per a dimarts que ve 25 de març a les 11:30 hores en la Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Així mateix, en aquest acte se sortejarà l'ordre de distribució de sexes en les paperetes per a la votació.

 

Sessió del 10/03/2014:
 • Finalitzat el termini de presentació de reclamacions contra el cens provisional i una vegada resoltes les reclamacions a aquest efecte, la Junta Electoral ha acordat aprovar el cens electoral definitiu en la seua sessió de 10 de març.

Amb la finalitat de vetlar per la protecció de dades de caràcter personal, la consulta del cens electoral es realitzarà informàticament i de forma individualitzada a través d'aquesta web:

Si troba algun problema tècnic o de qualsevol altra índole per a accedir al cens en la forma indicada, pot sol·licitar en la Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials la consulta de les seues dades, prèvia identificació del DNI, permís de conduir o TIU, i si es tracta d'estrangers, amb el passaport o NIE.

 • El nombre de representants a triar en cada cos s'ha determinat a partir dels 207 membres nats i d'acord amb l'article 28.1 del Reglament intern de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. El nombre màxim de candidats a triar per cada elector s'ha determinat d'acord amb l'article 30 del citat reglament. En l'exercici de la competència que atribueix la disposició final primera i l'article 46.2 del Reglament electoral de la Universitat d'Alacant sobre la representació equilibrada entre dones i homes s'ha determinat el nombre màxim de candidats a votar d'un mateix sexe.
Cos Nombre de representants a triar Nombre màxim de candidats a votar (en cada papereta)

Nombre màxim de candidats a votar d'un mateix sexe

(en cada papereta)

 

Ajudants, ajudants doctores, personal investigador en formació i personal investigador 7 4 2
Associats, emèrits i visitants 4 2 1
Estudiants 91 63 37
Personal d'administració i serveis 42 29 17
 • El termini de presentació de candidatures segons el calendari electoral és de l'11 al 17 de març, tots dos inclusivament.

Les persones interessades a presentar candidatura individual o agrupada hauran de fer-ho a través dels corresponents impresos:

La Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials actuarà com a registre d'aquesta Junta Electoral en horari d'atenció al públic.

 

Sessió del 03/03/2014:

Amb la finalitat de vetlar per la protecció de dades de caràcter personal, la Junta Electoral de la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials ha acordat la consulta informàtica individualitzada del cens electoral a través d'aquesta web

 • ACCÉS Al CENS PROVISIONAL

Si troba algun problema tècnic o de qualsevol altra índole per a accedir al cens en la forma indicada, pot sol·licitar en la secretaria de la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials la consulta de les seues dades, prèvia identificació del DNI, permís de conduir o TIU, i si es tracta d'estrangers, amb el passaport o NIE.

El termini de presentació de reclamacions contra el cens provisional és del 3 al 7 de març, tots dos inclusivament, i es realitzaran a traves del següent imprès: Sol·licitud

D'altra banda, aquells electors que pertanguen a més d'un cos hauran de comunicar a la Junta Electoral l'adscripció a aquell que desitgen exercir el seu dret de sufragi del 4 al 6 de març, tots dos inclusivament (en un altre cas, la Junta Electoral, d'ofici, adscriurà a l'elector al cos menys nombrós d'entre els quals forme part, notificant-ho per correu electrònic). Per a realitzar aquesta comunicació s'utilitzarà el següent imprès: Sol·licitud d'adscripcion a un cos

Aquestes sol·licituds hauran de presentar-se en la Secretaria del Centre que actuarà com a registre d'aquesta Junta Electoral, durant l'horari d'atenció al públic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials - Organització


Universitat d'Alacant
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3670 - 3671 - 3770

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464