Saltar apartados

Comissions de Titulació de Grau

Les competències d'aquesta Comissió consisteixen a realitzar un seguiment tant global de la titulació com de cadascun dels cursos acadèmics, plantejar els sistemes d'avaluació i elevar propostes a l'adreça del Centre perquè, per part d'aquesta, s'adopten les decisions que milloren la qualitat de la titulació i les taxes de graduació, d'abandó i eficiència contemplades en l'Annex I del RD 1393/2007.

La Comissió de Titulació de cadascun dels graus de la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials estarà formada per:

  • Vicedegà amb responsabilitat en l'estudi oficial, que actuarà de President de la Comissió.
  • Secretari del Centre o persona en qui delegue, que actuarà de Secretari de la Comissió.
  • Un coordinador de cadascun dels mòduls, o en defecte d'açò matèries, del Títol de Grau. En aquells mòduls, o en defecte d'açò matèries, en els quals participe més d'un àrea de coneixement hi haurà un representant de cada àrea amb docència en assignatures de formació bàsica o obligatòries.
  • Dos alumnes de la titulació, designats per la Delegació d'Alumnes.
  • Un membre del Personal d'Administració i Serveis de la Secretaria del Centre.
Junta de Facultat: 17/11/2010

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials - Organització


Universitat d'Alacant
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3670 - 3671 - 3770

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464