Comissió Acadèmica del Màster Oficial en Economia Aplicada

 • Coordinador/a acadèmic/a del màster, que la presideix: Luis Moreno Izquierdo
 • Responsable de postgrau del Centre, que representa a la titulació en la Comissió de Qualitat del Centre: Begoña Fuster García
 • Un mínim de tres membres del PDI que imparteix docència en el títol, procurant la participació proporcional dels diferents departaments que intervenen en el pla d'estudis.
  • Carmen Martínez / Dpto. d'Anàlisi Econòmica Aplicada
  • Antonio Escudero / Dpto. d'Anàlisi Econòmica Aplicada
  • José Manuel Casado Díaz / Dpto. d'Anàlisi Econòmica Aplicada
 • Un/a representant del PAS: Vanesa Limiñana Esteve / Dolores Escudero Rebelles
 • Un/a representant de l'alumnat: Sergio Rodríguez Mateos