Comissió Acadèmica del Màster Oficial en Direcció i Planificació del Turisme

 • Coordinador/a acadèmic/a del màster, que la presideix: Patrocini del Carmen Zaragoza Sáez
 • Responsable de postgrau del Centre, que representa a la titulació en la Comissió de Qualitat del Centre: Begoña Fuster García.
 • Un mínim de tres membres del PDI que imparteix docència en el títol, procurant la participació proporcional dels diferents departaments que intervenen en el pla d'estudis.
  • Fernando Vera Rebollo / Institut Universitari d'Investigacions Turístiques
  • Ana Ramón Rodríguez / Dpto. Anàlisi Econòmica Aplicada
  • Francisco García Lillo / Dpto. Organització d'Empreses
  • Josep Ivars Baidal / Dpto. Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física
  • Ricardo Sellers Rubio / Dpto. Màrqueting
  • Raquel Huete / Dpto. Sociologia I
 • Un representant de les empreses i/o institucions quan es contemplen pràctiques externes: Javier Luri / Director del Complex Hoteler Villaitana de Benidorm
 • Un/a representant del PAS: Dolores Escudero Rebelles / Ana Ramírez Ibáñez
 • Un/a representant de l'alumnat José Verdú Marín