Saltar apartados

Anul·lació/modificació de matrícula

Modificació de matrícula

La modificació de matrícula és aquell procés administratiu que, a sol·licitud de l'estudiant, pot produir els següents efectes.

 • Canvi d'assignatures
 • Anul·lació o ampliació de la matrícula d'una o més assignatures.

Podràs modificar-la en qualsevol moment durant tot el període de matrícula.

No s'admetran modificacions de matrícula fora dels terminis establits, excepte casos excepcionals (concessió de pràctiques d'empresa, resolució de les sol·licituds de convalidació i/o reconeixement de crèdits...) i sempre que no afecten a la Convocatòria Extraordinària (C1). Per açò, et recomanem que tingues especial cura en el moment de realitzar la teua matrícula i t'assegures que et trobes matriculat de totes i cadascuna de les assignatures que desitges cursar.

Anul·lació de matrícula

L'anul·lació de la matrícula afecta a totes i cadascuna de les assignatures i crèdits en els quals l'estudiant figure matriculat, amb la consegüent nul·litat dels efectes acadèmics que, si escau, s'hagueren produït.

L'anul·lació total de la matrícula podrà produir-se:

 • A petició  de l'estudiant, sempre que es complisquen els terminis i altres condicionaments arreplegats en la present norma.
 • D'ofici, per impagament de la taxa de matrícula, en qualsevol dels seus rebuts, dins dels terminis establits.
A petició de l'estudiant

Per a procedir a l'anul·lació de la teua matrícula hauràs de sol·licitar-ho a través del nostre formulari . Si hagueres demanat beca és important que especifiques aquest fet en la teua sol·licitud d'anul·lació.

 • Estudiants matriculats en 1er curs: si han sigut admesos a cursar altres estudis del mateix nivell en aquesta o una altra universitat espanyola, haurà de sol·licitar l'anul·lació abans del 15 de desembre en el centre al que estiguen adscrites la impartició dels ensenyaments en les quals estaven matriculats.
 • Estudiants matriculats d'un màxim de 3 assignatures per a finalitzar els estudis: hauran de sol·licitar l'anul·lació de la seua matrícula abans de l'inici del període d'avaluació d'aquestes assignatures, el qual s'estableix en el calendari del curs acadèmic corresponent.
 • La resta d'estudiants, haurà de sol·licitar-la abans de l'inici del període d'exàmens corresponent al 1er semestre previst en el citat calendari.

Excepcionalment, per causa de força major (accident o malaltia greu sobrevinguda) i sempre que estiga degudament justificat i se sol·licite abans de la finalització del període extraordinari d'exàmens de les assignatures del primer i segon semestre, es podrà concedir l'anul·lació de la matrícula amb posterioritat, una vegada estudiat cada cas. Es tindrà dret a la devolució de les taxes en la part proporcional al servei que no es vaja a prestar a l'estudiant.

D'ofici

L'anul·lació per impagament es realitzarà d'ofici per l'administració universitària:

 • Per impagament de la taxa de matrícula, en qualsevol dels seus rebuts, dins dels terminis establits, si no es presenta qualsevol dels documents obligatoris requerits per a formalitzar la matrícula en el termini corresponent.
 • En els casos en els quals per aplicació de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú o d'una altra norma, procedisca la seua anul·lació.

Conseqüències de l'anul·lació de matrícula

 • Si es concedeix l'anul·lació no es computarà l'any de permanència.
 • Els alumnes matriculats en primer per primera vegada als quals se'ls concedisca l'anul·lació total per causa d'accident o malaltia greu, mantindran el dret d'accés sense necessitat de tornar a realitzar la preinscripció per al curs immediatament següent, no computant-se aquesta plaça dins del límit d'admissió.
 • Quan s'anul·la la matrícula per impagament durant els dos últims cursos, s'exigirà, com a requisit per a l'admissió d'una nova matrícula,  el previ pagament del total d'aquesta última, tal com estableix el Decret de Preus Públics del Govern Valencià.

Pujar

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464