Doble Grau en Enginyeria Informàtica - ADE (I²ADE)

Pla d'estudis

El Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses  (I2ADE) no constitueix un títol propi ni una nova titulació. Elimina les duplicitats i permet simultaniejar totes dues titulacions i obtenir tots dos graus en cinc anys.