horaris- Màster Economia Aplicada

Una vegada iniciat el curs les aules poden patir canvis per raons de capacitat; els canvis s'anunciaran al Campus Virtual i podràs comprovar-los en el teu horari personal i en la guia de l'assignatura.

Pots consultar ací la relació d'aules d'informàtica per edifici.