Saltar apartados

Olimpíades d'Economia a la Comunitat Valenciana: Alacant

Curs 2011/12

 

L'Olimpíada d'Economia és un concurs de caràcter acadèmic i educatiu, que el seu objectiu fonamental és incentivar i estimular l'estudi de l'Economia i l'Empresa entre els estudiants de batxillerat. Així mateix, persegueix prevaldre l'esforç i l'excel·lència acadèmica, divulgar els estudis d'Economia i Empresa, i servir de punt de trobada entre l'ensenyament secundari i la universitària.

  • PARTICIPANTS

Poden participar tots els alumnes dels centres d'ensenyament secundari de la Comunitat Valenciana que estiguen matriculats durant el curs 2011-2012 en l'assignatura d'Economia de l'empresa deº 2 de batxillerat. La participació en la prova és individual.

  • INSCRIPCIÓ

Els alumnes interessats a participar han d'emplenar la fitxa d'inscripció que apareix en la pàgina Web de les facultats organitzadores, segons la província en la qual es realitze la prova. Els alumnes han d'inscriure's en la universitat de la província a la qual pertany el centre de secundària on cursen els seus estudis.

Per als alumnes que estudien en la província d'Alacant, la inscripció ha de realitzar-se a través d'aquest FORMULARI (s'activarà el 23 de febrer)

El termini d'inscripció és del 23 de feberi al 23 de març de 2012. Tenint en compte el caràcter de la prova, convé que en cada centre es realitze una selecció prèvia dels estudiants per part del professor de l'assignatura.

  • TEMARI

Els temes que se sotmetran a examen són els corresponents als programes d'Economia d'1º de batxiller i Economia de l'empresa deº 2 de batxiller. Atès que en la data prevista per a la realització de la prova, 31 de marzode 2012, no s'haurà conclòs el temari oficial d'Economia de l'empresa, la comissió organitzadora ha decidit que els temes d'aquesta assignatura que se sotmetran a examen seran els set primers del programa que figura en el decret que estableix el currículum de batxillerat LOGSE (Decret 102/2008 d'11 de juliol 2008, DOCV 5806).

  • EXAMEN

L'examen serà anònim i consistirà en una prova de dues hores i mitjana de durada sobre els continguts del temari d'Economia d'1º de batxiller i els set primers temes del programa d'Economia de l'empresa deº 2 de batxiller. La prova serà la mateixa i tindrà lloc el dissabte 31 de març de 2012 a les 10:30 hores en les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Per als Centres de Secundària d'Alacant, la prova es realitzarà en el lloc que a continuació s'indica:

LLOC DE CELEBRACIÓ DE LA PROVA - Aules A1/0-01G, A1/0-04G i A1/0-03M de l'Aulari General I de la Universitat d'Alacant (plànol del campus) .

Excepcionalment, es podrà modificar el dia i/o l'hora de realització de la prova local, si les circumstàncies així ho aconsellen, informació que, si escau, es comunicarà oportunament als centres.

Els alumnes inscrits queden convocats per a les proves sense necessitat de comunicació posterior.

L'examen tindrà tres parts. La primera constarà de sis preguntes, tres del temari d'Economia i tres del temari d'Economia de l'empresa, entre les quals l'alumne triarà i contestarà a un màxim de tres. Aquestes preguntes seran de caràcter teòric sobre els conceptes bàsics i les seues relacions entre si, i cada pregunta puntuarà un màxim d'1,5 punts. La segona part de l'examen constarà de dos exercicis pràctics, un del temari d'Economia i l'altre del temari d'Economia de l'empresa, entre els quals l'alumne triarà i resoldrà només un d'ells, que puntuarà un màxim de 3 punts. En la tercera part de la prova els alumnes hauran de realitzar un comentari de text sobre algun tema d'actualitat econòmica, que puntuarà un màxim de 2,5 punts.

  • FINALISTES I PREMIS de la Fase Local de la Província d'Alacant

La Comissió acadèmica avaluadora determinarà els tres alumnes finalistes, que representaran a la Universitat d'Alacant en l'Olimpíada Espanyola d'Economia.

A més, la Universitat d'Alacant concedirà premis als tres primers classificats en la fase local.

1er classificat: 200,00 %u20AC (premi) + 99,99%u20AC (si vas agafar a la fase nacional)
2º classificat: 150,00 %u20AC (premi) + 99,99%u20AC (si vas agafar a la fase nacional)
3er classificat: 100,00 %u20AC (premi) + 99,99%u20AC (si vas agafar a la fase nacional)

Així mateix, en funció del nombre de participants, es podran atorgar accésit als següents classificats en la fase local

  • DRETS D'IMATGE

A l'efecte d'imatges (fotografies, vídeos, etc.), les proves, concursos i altres activitats de les fases locals de l'Olimpíada seran tractades segons les normes de les respectives universitats. L'acte de lliurament de premis és un acte públic i els reportatges gràfics que en ell es facen seran propietat de les corresponents universitats, que podran usar lliurement aquest material en les seues publicacions, webs, etc.

  • COMISSIÓ ORGANITZADORA DE L'OLIMPÍADA A ALACANT

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant ha designat una comissió acadèmica presidida pel degà, que avaluarà les proves, qualificarà els exercicis i determinarà els tres finalistes que participaran en l'Olimpíada nacional en representació de la Universitat d'Alacant. El nom dels tres finalistes es publicarà en la pàgina Web de la Facultat.

La comissió organitzadora de les Olimpíades d'Economia 2012 en la universitat d'Alacant està formada per:

• Begoña Fuster García (bfuster@ua.es ) Especialista d'Economia LOGSE de la Universitat d'Alacant.

• María Jesús Santa María Beneyto Vicedegana d'Economia de la Universitat d'Alacant.

• Juan luis Nicolau Gonzalbez Vicedegà d'Administració i direcció d'empreses de la Universitat d'Alacant.

  • ALTRES REQUISITS

La participació en la present convocatòria implica l'acceptació íntegra de les seues bases i de la decisió de la Comissió avaluadora, els resultats de la qual són inapel·lables.

Més informació: Olimpíada Espanyola d'Economia

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464