Saltar apartados

Activitats Universitàries culturals, esportives, representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la UA

Atenenet a la normativa en vigor podras incorporar com a crèdits optatius les activitats detallades a continuació segons els següents criteris:

 1. Podràs reconèixer un màxim de 6 crèdits optatius.
 2. Hauràs de realitzar-los al llarg de la durada de la teua carrera.
 3. Podràs incorporar-los al teu expedient quan estigues en condicions de finalitzar els estudis en aqueix mateix curs acadèmic, desitges traslladar l'expedient a un altre centre o estudi, o hages completat els 6 crèdits corresponents a aquest tipus d'activitats.
 4. Podràs incorporar-los encara superant el màxim de crèdits de la teua titulació.
 5. Una vegada incorporats no podran ser eliminats ni substituïts per uns altres.
 6. Apareixeran en el teu expedient amb la qualificació d'APTE sense correspondència numèrica (no es tindran en compte en la valoració global de l'expedient).

¡NO PAGAR EL CERTIFICAT DE CURSOS (27'34 €) PER A RECONÈIXER ELS 6 CRÈDITS OPTATIUS!

Si vols reconèixer 6 crèdits optatius mitjançant cursos NO HAS DE PAGAR CAP CERTIFICAT.  És suficient amb que imprimisques la fitxa informativa de cursos especials (gratuïta). Només pagaràs el reconeixement de crèdits (25% del valor del credito en el teu estudi).

UAcloud   >  Expedient acadèmic   >  Consultar  >  Expedients >  Cursos Especials  (FITXA INFORMATIVA)

Per a veure el Procediment a seguir desplega la barra que t'interesse:

Cursos iActivitats culturals amb reconeixement

 • Es refereix a la participació estudiantil en els grups estables institucionals de producció cultural universitària, programes institucionals dels vicerectorats i activitats culturals propostes per les facultats i escoles així com les activitats d'estiu de la Xarxa Joan Lluis Vives. Es reconeixeran sempre que l'alumnat acredite una assistència d'almenys el 80% de les convocatòries al fet que referisca l'activitat. El Vicerectorat amb competències en matèria de cultura o les escoles i facultats o els vicerectorats proponents quedaran encarregats de supervisar i acreditar aquesta assistència.

 • Oferta de cursos a realitzar
 • Pots consultar els cursos que has realitzat en el teu UACloud > Expedient Acadèmic > Consultar > Cursos Especials
 • Per a SOL·LICITAR LA INCORPORACIÓ Al TEU EXPEDIENT emplena aquest FORMULARI ON-LINE, indicant en l'Assumpte/Tema de consulta : "Incorporació crèdits optatius per activitats", i adjunta el document justificatiu:  diploma o fitxa de cursos especials que pots obtenir en el teu Expedient acadèmic d'UACloud de forma gratuïta (no és necessari que serveis el certificat).
 • Podràs pagar el rebut directament amb targeta de crèdit/carregue en compte des del teu UACloud > Pagament de rebuts, clicant el símbol de l'euro, o imprimir-ho des del mateix lloc i pagant-ho en qualsevol de les entitats que s'indiquen en el mateix rebut.
 • Quan estiga el pagament realitzat ho comuniques mitjançant aquest FORMULARI ON-LINE i llavors s'incorporarà el reconeixement en el teu expedient acadèmic.
 • Podràs consultar-ho en el teu UACloud.

Activitats esportives amb reconeixement

 • Es refereix a la participació estudiantil en els diferents equips de la Universitat d'Alacant en competicions i campionats universitaris i federats. Es reconeixeran sempre que l'alumnat acredite una assistència d'almenys el 80% de les convocatòries al fet que refereix l'esport. També tindran aquest reconeixement l'alumnat matriculat que supere les accions formatives que es realitzen en matèria esportiva  sempre que l'alumnat acredite una assistència d'almenys el 80%. El Vicerectorat amb competències en matèria d'esport, a través del Servei d'Esports, quedarà encarregat de supervisar i acreditar l'assistència a cada activitat.

 • Per a SOL·LICITAR LA INCORPORACIÓ AL TEU EXPEDIENT de les activitats esportives emplena aquest FORMULARI ON-LINE, indicant en l'Assumpte/Tema de consulta : "Incorporació crèdits optatius per activitats", i adjuntant el diploma oficial acreditatiu escanejat.
 • Podràs pagar el rebut directament amb targeta de crèdit/carregue en compte des del teu UACloud > Pagament de rebuts, clicant el símbol de l'euro, o imprimir-ho des del mateix lloc i pagant-ho en qualsevol de les entitats que s'indiquen en el mateix rebut.
 • Quan estiga el pagament realitzat ho comuniques mitjançant aquest FORMULARI ON-LINE i llavors s'incorporarà el reconeixement en el teu expedient acadèmic.
 • Podràs consultar-ho en el teu UACloud.

Activitats de representació estudiantil reconegudes

 • Es refereix a la participació estudiantil en els diferents òrgans unipersonals i col·legiats en els quals la seua presència estiga prevista en l'Estatut de la Universitat d'Alacant. Es reconeixerà el nombre de crèdits ECTS en cada curs acadèmic establits en el següent llistat segons l'òrgan en el qual participe:
 1. Representant en la Junta Electoral de la Universitat: 1 crèdit.
 2. Representant en el Consell d'Institut Universitari de Recerca: 1 crèdit.
 3. Representant en el Consell de Departament: 1 crèdit.
 4. Representant en els Claustres de Facultat i d'Escola, i comissions delegades: 1 crèdit.
 5. Representant en la Junta de Facultat i d'Escola: 1 crèdit.
 6. Representant en el Claustre Universitari: 1 crèdit.
 7. Representant en el Consell Social: 1 crèdits.
 8. Representant en el Consell de Govern: 2 crèdits.
 9. Representant en la Comissió Permanent del Consell d'Estudiants: 2 crèdits.
 10. La Presidència del Consell d'Estudiants: 3 crèdits.
 11. President o Presidenta Delegació de Centre: 3 crèdits
 12. Representant en la Comissió Permanent de la Delegació de Centre: 2 crèdits
 13. Delegats o delegades de curs i grup: 1 crèdit
 • Tal reconeixement de crèdits es realitzarà sempre que l'alumnat acredite una assistència d'almenys el 80% de les convocatòries al fet que referisca l'òrgan, sense que a l'efecte de la present normativa, tinga validesa la delegació de vot.
 • La petició de les acreditacions 4, 5 i 13 es podran realitzar mitjançant aquest FORMULARI ON-LINE.
 • La resta d'acreditacions hauràs de sol·licitar-les a l'òrgan corresponent: Secretaria General, Consell d'Estudiants, Departament...

 • Per a SOL·LICITAR LA INCORPORACIÓ Al TEU EXPEDIENT emplena aquest FORMULARI ON-LINE, indicant en l'Assumpte/Tema de consulta : "Incorporació crèdits optatius per activitats" i adjuntant el certificat acreditatiu escanejat.
 • Podràs pagar el rebut directament amb targeta de crèdit/carregue en compte dónes del teu UACloud > Pagament de rebuts, clicant el símbol de l'euro, o imprimir-ho dónes del mateix lloc i pagant-ho en qualsevol dels entitats que s'indiquen en el mateix rebut.
 • Quan estiga el pagament realitzat ho comuniques a facu.economiques@ua.es que incorporarà el reconeixement en el teu expedient acadèmic.
 • Podràs consultar-ho en el teu UACloud.

Activitats de solidaritat, voluntariat i cooperació

 • Es refereix a la participació estudiantil en els diferents programes institucionals de solidaritat, voluntariat i cooperació. Es reconeixeran per la participació en cadascuna d'aquestes activitats sempre que l'alumnat acredite una assistència d'almenys el 80% a les mateixes.
 • Els vicerectorats amb competències en aquestes matèries, a través dels seus serveis o unitats, quedaran encarregats de supervisar i acreditar aquesta assistència.
 • Per a SOL·LICITAR LA INCORPORACIÓ Al TEU EXPEDIENT emplena aquest FORMULARI ON-LINE, indicant en l'Assumpte/Tema de consulta : "Incorporació crèdits optatius per activitats" i adjuntant el certificat acreditatiu escanejat.
 • Podràs pagar el rebut directament amb targeta de crèdit/carregue en compte des del teu UACloud > Pagament de rebuts, clicant el símbol de l'euro, o imprimir-ho des del mateix lloc i pagant-ho en qualsevol de les entitats que s'indiquen en el mateix rebut.
 • Quan estiga el pagament realitzat ho comuniques mitjançant aquest FORMULARI ON-LINE i llavors s'incorporarà el reconeixement en el teu expedient acadèmic.
 • Podrás consultarlo en tu UACloud.
M'he adaptat al Grau i tinc cursos CECLEC -lliure elecció- sense reconèixer, els puc incorporar al meu expedient del Grau?

Els estudiants provinents de titulacions en extinció, podran reconèixer els cursos CECLEC que no hagen utilitzat, sempre que aquests siguen iguals en títol, durada i continguts als aprovats en les diferents convocatòries de reconeixement de cursos com a activitats culturals per a estudiants de grau. Instrucció de la Vicerectora d'Estudiants -BOUA 05.03.2014

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464