Saltar apartados

Acreditació de competències en un idioma estranger, B1

La Normativa de la UA per a la implantació de Títols de Grau (BOUA de 4/07/2008, art. 6), estableix que tots els titulats de la UA han d'aconseguir competències en idioma estranger, superant com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes

Àmbit d'aplicació

  • Estudiants de Grau

La UA ha establit una Normativa d'Acreditació de Competències en un Idioma Estranger, on apareix una taula d'equivalències amb els diferents nivells.

RECORDA: Perquè puguen qualificar-te el Treball de finalització de Grau és requisit imprescindible acreditar prèviament el nivell B1

Podràs lliurar el TFG en UAProject i exposar-ho oralment sense haver acreditat el nivell B1, però, perquè la qualificació obtinguda figure en l'acta de la convocatòria oficial en la qual presentes el TFG, serà necessari tenir acreditat el nivell B1. En qualsevol cas s'ha d'acreditar abans de la data de tancament d'actes establit per a les convocatòries oficials (19 de juny de 2019 i 14 de setembre de 2019 (excepcionalment s'àmplia el termini fins al 30 de setembre) - calendari acadèmic 2019-20)

En cas de no acreditar el nivell B1 la qualificació final que apareixerà en acta serà "INCOMPATIBLE" d'acord amb la normativa en vigor, i hauràs de tornar a matricular-te del TFG en un altre curs acadèmic per a poder recuperar la teua nota una vegada acreditat el nivell.

¿Com se sol·licita?

L'alumnat de la UA pot consultar en UACloudCV la seua formació lingüística, recollida en el Pla d'Acreditació i Capacitació en Llengües (M029), que facilita la consulta i la gestió de les qüestions relacionades amb l'acreditació de llengües.

  • Per als certificats d'un organisme oficial d'acreditació, deus realitzar la sol·licitud en:

UACloud >Expedient acadèmic >Sol·licitar > Acreditació de competències lingüístiques.

Una vegada realitzada la solicitd has de presentar el certificat original en la Secretària del Servei de Llengües (1a planta de l'edifici Germán Bernacer).

  • S'acreditaran automàticament els certificats ACLES i les assignatures cursades en la UA en llengua estrangera. No fa falta realitzar cap sol·licitud.

En cas d'incidència has de posar-te en contacte amb la Secretària de Llengües servei.pl@ua.es

 

Assignatures del Centre amb Acreditació d'idioma estranger (B1):

  • Cursa i supera dotze crèdits d'assignatures de la seua titulació, impartides i avaluades en un mateix idioma estranger, prèviament acreditades per la UA para tal fi. Més informació
  • Assignatures del Centre amb Acreditació d'idioma estranger (B1):
Titulació Codi Assignatura Nivell
Turisme-ADE 23521 Inglés per al Turisme II B1
Turisme-ADE 23533 Inglés per al Turisme III B2
Turisme-ADE 23526 Francès per al Turisme II B1
Turisme-ADE 23537 Francès per al Turisme III B1
Turisme-ADE 23626 Alemany per al Turisme II B1
Turisme-ADE 23637 Alemany per al Turisme III B2
Grau en Treball Social 19535 Idioma Modern per al Treball social: Francès B1
Grau en Treball Social 19534 Idioma Modern per al Treball social: Inglés B1
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 22535 Inglés per a la publicitat i les Relacions Públiques B1
Llicenciatura en ADE 4523 / 4595 / 9055 / 9153 Inglés Comercial B1
Llicenciatura en Economia 4523 / 4595 / 9055 / 9153 Inglés Comercial B1
Diplomatura en CC. Empresarials 7255 Inglés Empresarial III B1
Diplomatura en CC. Empresarials 5981 / 7254

Inglés Empresarial

II

B1
Diplomatura en CC. Empresarials 7257 Inglés per al comerç exterior II B1

IMPORTANT

Si optes per realitzar els cursos impartits pel Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant has de tenir en compte que per a acreditar el nivell B1 has de Superar tots els cursos que componen aquest nivell.
S'indica a continuació el diploma que has de presentar per a l'acreditació:

Inglés: B1+.2

Francès: B1+

Alemany: B1+.2 (B1+ des de setembre de 2013)

Italià: A1-B1+ (abans anomenat A1-B1) o B1+

L'alumnat amb un diploma d'AULES de nivell B1.1 és com si només haguera superat una quarta part d'aquest nivell, i així successivament. Per tant, per a acreditar el nivell B1 del Marc Cómun Europeu de Referència, és necessari haver superat l'últim nivell B1+.2 que és el que acreditarà haver obtingut totes les competències del B1.

Si tens algun títol/diploma d'idiomes que no s'acredite en la Normativa actual, has de dirigir una sol·licitud al Servei de Llengües i Cultura per al seu estudi.

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464