Saltar apartados

Màsters Universitaris Oficials

Accés i Preinscripció - Curse 2017/18

Segons la Normativa de la Universitat d'Alacant ( BOUA de 20 de desembre de 2012 ), per a accedir als ensenyaments oficials de Màster Universitari serà necessari:

REQUISITS D'ACCÉS GENERALS
 1. Estar en possessió d'un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPAÑOL o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de Màster.
 2. Estar en possessió d'un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d'un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una Universitat o Centre d'Ensenyament Superior de PAISES ALIENS A l'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El Títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència expedit per la Universitat d'Alacant (CONTÍNUA - Centre de Formació Contínua ), pel qual s'haurà d'abonar la taxa correpondiente (155,22 %u20AC - Informació extreta del Decret 110/2012, de 6 de juliol, DOGV de 9 de juliol de 2012 )
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estiga en possessió el/la interessat/a, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts

REQUISITS D'ADMISSIÓ ESPECÍFICS de cada Màster Oficial

L'alumnat que complisca els requisits d'accés podrà sol·licitar la seua admissió en alguna dels ensenyaments oficials de màster universitari. L'alumnat serà admès a un màster oficial determinat atenent al nombre de places oferides i als requisits específics i criteris de valoració de mèrits que, si escau, establisca la memòria de verificació d'aquest màster, entre els quals podran figurar requisits de formació prèvia expecífica en algunes disciplines o de formació complementària. Consulta la informació del màster en el qual estigues interessat per a informar-te sobre est i altres assumptes.

La Comissió Acadèmica de cada Màster serà la responsable de realitzar la baremación i selecció de totes les sol·licituds presentades.


TERMINIS I FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ - CURSE 2017/18

El Centre de Formació Contínua de la Universitat d'Alacant (CONTÍNUA) és l'òrgan universitari competent que gestiona la preinscripció a tots els Màsters Universitaris Oficials.

La sol·licitud de plaça es realitza a través del formulari de preinscripció que trobaràs en la pàgina de CONTÍNUA .

 • 1ª fase de preinscripció: del 7 d'abril al 30 de maig de 2017.
  • Llistat d'admesos-exclosos i llistes d'espera
  • Els candidats en "llista d'espera pendent de documentació" hauran de presentar aquesta documentació en el període de reclamacions (del 9/06 al 13/06), de no fer-ho així hauran de tornar a preinscribirse i ser baremats de nou amb la resta de candidats de la fase 2, la qual cosa no garanteix que seguisquen admesos.

   Reclamacions: 9 al 13 de juny

 • DOCUMENTACIÓ que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció on-line:
 • Títol d'accés o justificant de l'abonament de les taxes d'expedició del mateix (aquest document és imprescindible per a formalitzar la preinscripció)
 • Document d'identitat: DNI / NIE / Passaport
 • Certificació acadèmica personal (per als titulats per la Universitat d'Alacant bastarà amb la fitxa informativa que pot obtenir-se a través de Campus Virtual)
 • Currículum vitae
 • Justificant del pagament de taxa d'estudi d'equivalència per a titulats estrangers sense títol homologat (es facilita en el Centre de Formació Contínua).
 • A més, dels anteriors, les Comissions Acadèmiques de cadascun dels Màsters podran sol·licitar altres documents addicionals. Per açò, es recomana visitar la pàgina web del Màster en el qual s'estiga interessat/a.

Aquesta documentació es presenta exclusivament per internet , pujant-ho en l'apartat corresponent del formulari de preinscripció. L'admissió definitiva estarà condicionada a la posterior comprovació de la documentació original i dels requisits acadèmics exigits per a formalitzar la matrícula.

Per a formalitzar la matrícula , qui resulte admès haurà de presentar tota la documentació ORIGINAL en la Secretaria del Centre.
Els documents expedits en l'estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts .

Matrícula - Curse 2017/18

Una vegada admès, el procés de matrícula es gestiona en la Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresairiales (Edifici Germà Bernàcer)

Existeixen tres modalitats de matrícula, completa, parcial i reduïda. Normativa de Permanència i Continuació en Màster Oficial

Màsters Universitaris Oficials

Beques i ajudes per a estudis de postgrau
Comissió de Postgrau de la Facultat

Altres estudis: Doctorat i Títols propis


Màsters Universitaris Oficials (extingits)

 • D012 Màster Oficial en Comptabilitat i Finances
 • D014 Màster Oficial en Adreça i Planificació del Turisme
 • D015 Màster Oficial en Economia Quantitativa
 • D017 Màster Oficial en Márqueting i Recerca de Mercats

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germán Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464