Saltar apartados

Màster Universitari en Innovació Social i Dinàmiques de Canvi

 

Video creat per la 1a Promoció d'estudiants del Màster           

 

 

Per què et pot interessar aquest Màster?

El canvi social i la innovació són els distintius fonamentals de les societats contemporànies. En l'estudi dels processos socials emergents i de la transformació social s'incorporen diferents perspectives teòriques i metodològiques. La sociologia, com a disciplina especialitzada en aquestes dinàmiques, ofereix al professional les eines necessàries per a l'anàlisi dels processos de canvi social i de les estructures socials en les quals es produeix.

El Màster en Innovació Social i Dinàmiques de canvi proporciona la formació necessària per a engegar projectes reals d'innovació, aplicables tant a la realitat empresarial i comercial, en l'àmbit industrial, com a la millora i canvi de les institucions i serveis de l'administració pública i del tercer sector.

L'alumnat aprofundirà en el maneig de les teories, metodologies i tècniques que constitueixen el nucli operatiu d'aquest tipus de processos, convertint-se en egressats capaços de cobrir la demanda creixent d'empreses, institucions i serveis públics, en relació amb els seus equips d'innovació. Així mateix, s'oferiran els recursos tècnics i estratègics que permeten l'avaluació de l'escalabilidad i sostenibilitat de projectes d'innovació social i empresarial o de producte.

 

EIXIDES PROFESSIONALS:

En el context actual, els graus en Ciències Socials, Jurídiques i Humanitats precisen ajustar la seua formació de postgrau a les necessitats socials i demandes del mercat laboral. 

En els últims anys, ha augmentat considerablement l'exigència de comptar amb persones expertes capaces no solament de gestionar projectes orientats a la creació de valor social, sinó també d'avaluar el seu impacte en el desenvolupament econòmic i comunitari dels contextos on s'implanten.

La imperant necessitat d'incorporar al mercat professionals capaços de diagnosticar, orientar i dirigir processos de canvi a través de la innovació, justifica l'engegada d'aquest postgrau, orientat a la formació de persones expertes en aquesta matèria específica. 

El títol de Màster en Innovació Social i Dinàmiques de cobreix aquest espai formatiu, ampliant les opcions de professionalització dels estudis en Ciències Socials, Jurídiques i Humanitats. 

Per a açò, és imprescindible que aquestes figures professionals siguen capaces, d'una banda, de conèixer i analitzar, des d'una perspectiva empírica rigorosa, els principals processos de canvi que afecten a les institucions socials i empreses; i, per un altre, de dominar les metodologies específiques que permeten la gestió i lideratge dels projectes d'innovació que se situen en el centre d'aqueixos processos.

Aquest Màster capacita a l'alumnat per a convertir-se en especialistes amb visió i formació, que actuen amb criteri científic i interdisciplinari, en la resolució de problemes comunitaris i empresarials, conjuminant la perspectiva emprenedora i creativa amb la responsabilitat social. 

Aquesta especialització s'orienta a generar oportunitats d'inserció laboral en el sector públic, en el privat i en el tercer sector, prepara a l'alumnat per a actuar com a directores/és d'innovació dels serveis i entitats públiques, i els capacita, al seu torn, com a gestores/és de la innovació en empresa, en incorporar la perspectiva organizacional i de gestió de projectes orientats a la creació de nous conceptes, productes i propostes de valor.

Tipus d'ensenyament: Presencial. S'imparteix íntegrament en espanyol

Criteris d'Admissió i Valoració Específics

Perfil d'ingrso recomanat:

S'estableix per a les persones en possessió de títol universitari oficial en Sociologia (Grau o Llicenciatura)

Criteris de valoració:

En la baremación dels mèrits per a ingressar al Màster es tindran en compte els següents elements:

 • Grau/Llicenciatura en Sociologia: 1 punt.
 • Altres Graus/Llicenciatures de les branques de ciències socials 0,5 punts.
 • Coneixement d'Idiomes (màx. 1 punt):
  • Anglés B1: 0,5 punts.
  • Anglés B2: 0,75 punts.
  • Inglés C1 i C2: 1 punt.

S'haurà d'aportar document que acredite el nivell del mateix, segons la taula d'equivalència de la Universitat d'Alacant que es pot consultar en la pàgina web del Servei de Selecció i Formació de la Universitat d'Alacant en la següent adreça: https://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/normativa/tabla-de-equivalencias-de-la-ua-10-04-2017.pdf

 • Expedient acadèmic de Grau o Llicenciatura (màx. 2 punts). Nota mitjana de l'expedient: ponderada fins a 1 punt. En cas de premi extraordinari: 1 punt.
 • Altres mèrits (màx. 1 punt): coneixement d'altres idiomes en nivell superior a B1, haver cursat altres graus o llicenciatures o màster, publicacions científiques o títol de Doctor/a

Es reconeixen crèdits des d'una Llicenciatura, Diplomatura, Grau, Màster o altres estudis de postgrau?

 • Reconeixement de Crèdits Cursats en Ensenyaments Superiors Oficials no Universitàries: No es reconeix
 • Reconeixement de Crèdits Cursats en Títols Propis: No es reconeix
 • Reconeixement per experiència laboral i professiona l : No es reconeix

Sol·licitud de Reconeixement i Transferència de Crèdits Màster

 

Comissió Acadèmica del Màster

 

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464