Saltar apartados

Master Universitari en Economia Aplicada

Vídeo explicatiu del contingut del Màster

Per què et pot interessar aquest Màster?

La finalitat del Màster és preparar investigadors capaços d'analitzar, comprendre i resoldre problemes relacionats amb funcionament de l'economia en les societats modernes, seguint un programa formatiu orientat a la creació de coneixement nou en l'estudi i anàlisi de l'economia.

Des de la Universitat d'Alacant, pensem que la formació és el millor camí per a la millora professional i personal. Si eres diplomat o llicenciat i t'agrada l'economia, la realització del Màster Universitari en economia aplicada és una opció que, a més d'aportar molt valor al curriculum acadèmic, et gratificarà àmpliament.

El Màster d'Economia Aplicada ha rebut informe favorable de l'Agencia Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), que és una fundació estatal que té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema d'educació superior mitjançant l'avaluació, certificació ...i acreditació d'ensenyaments, professorat i institucions.

L'egressat haurà d'aprendre a plantejar, amb rigor acadèmic, l'anàlisi dels problemes econòmics que pretén estudiar, i haurà de conèixer els mètodes que ha d'emprar per a abordar aquesta anàlisi, de manera que siga capaç d'aplicar el marc conceptual que vaja adquirint a les situacions particulars que constituïsquen el seu objecte d'estudi. També haurà de ser capaç d'identificar els problemes econòmics en qualsevol situació concreta, de discutir alternatives que faciliten la seua resolució, de seleccionar les més adequades per a aconseguir els objectius, i d'avaluar els resultats als quals condueixen.

De la mateixa manera, haurà de distingir-se per una formació humanista que li permeta abordar qüestions tals com l'assignació dels recursos escassos, problemes d'eficiència i productivitat, solidaritat social i justícia distributiva, entre d'altres. Els perfils professionals generals associats a aquest títol són els següents:

 1. Període de recerca del programa de doctorat.
 2. Docència i recerca
 3. Serveis d'estudis i planificació en AAPP i empreses
 4. Organismes internacionals
 5. Consultoria econòmica

Tipus d'ensenyament: Presencial. S'imparteix íntegrament en espanyol

El Màster està dirigit a Llicenciats, diplomats, graduats en Economia i Administració i direcció d'empreses i titulats universitaris en disciplines econòmiques, socials i jurídiques que desitgen adquirir una formació especialitzada en economia aplicada i recerca en aquest camp.

Criteris d'Admissió i valoració específics

1.- Perfil d'ingrés

El Màster en Economia Aplicada està dirigit a Llicenciats/Diplomats/Graduats en Economia i Administració i direcció d'empreses i titulats universitaris en disciplines econòmiques, socials i jurídiques que desitgen adquirir una formació especialitzada la recerca de l'economia aplicada.

2.- Criteris de valoració

En cas que les sol·licituds superen a les places oferides, el criteri d'admissió específic a seguir es basarà en el següent barem (puntuació sobre 10):

 • Estudis previs (Llicenciatura/Diplomatura/Grau) ......Màxim de 5
 • Economia i/o Administració i direcció d'empreses.....................3
 • Turisme, Sociologia, Relacions Laborals...................................2
 • Uns altres..................................................................................1
 • Altres Màsters..............................................................Màxim d'1
 • Certificació acadèmic, mitjana de l'expedient.............Màxim de 3
 • Currículum...................................................................Màxim d'1

 

Es reconeixen crèdits des d'una Llicenciatura, Diplomatura, Grau, Màster o altres estudis de postgrau no oficials?

 • Reconeixement de Crèdits Cursats en Ensenyaments Superiors Oficials no Universitàries: No es reconeix
 • Reconeixement de Crèdits Cursats en Títols Propis:  fins a 9 crèdits
 • Reconeixement per experiència laboral i professional: fins a 9 crèdits

Sol·licitud de Reconeixement i Transferència de Crèdits Màster

 

 

Comissió Acadèmica del Màster


Dpto. Anàlisi Econòmica Aplicada

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germàn Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464