Saltar apartados

Master Universitari en Direcció i Planificació del Turisme

Vídeo explicatiu del contingut del Màster

Nou Màster Universitari en Adreça i Planificació del Turisme (60 crèdits) - Curs 2018/19

¿Per què et pot interessar aquest Màster?

El Màster Oficial en Adreça i Planificació del Turisme és un programa formatiu adaptat al nou model d'educació superior a Europa, fruit del denominat procés de Bolonya que va finalitzar en 2010 amb la configuració de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Entre els objectius d'aquest nou marc educatiu superior figura el suport a la mobilitat dels estudiants, a través de la transparència i la coherència curricular en els plans d'estudi, i l'aprenentatge centrat en l'alumne, mitjançant l'aplicació del crèdit europeu (European Credit Transfer System, ECTS), que implica l'adequació de la metodologia docent a l'aprenentatge presencial i no presencial i computa el temps i l'esforç realitzat per l'estudiant en el procés d'aprenentatge.

Aquest Màster constitueix la primera titulació superior de segon cicle, amb caràcter oficial, en matèria turística. El programa té com a finalitat la formació de professionals i investigadors d'alt nivell per a l'adreça i planificació d'empreses, activitats i institucions turístiques. Per a açò, s'estableixen els següents objectius formatius:

 • Preparar professionals per a la presa de decisions en llocs d'alta responsabilitat en empreses, activitats i institucions de turisme.
 • Capacitar als professionals per a donar resposta a les exigències de sostenibilitat, diversitat i qualitat dels mercats turístics
 • Formar en l'aplicació de mètodes, instruments i pràctiques per al desenvolupament i la gestió eficient de les activitats turístiques.
 • Facilitar la incorporació de solucions tecnològiques en la gestió d'establiments, activitats i destinacions.
 • Desenvolupar perfils d'especialització que tinguen en compte la innovació en la gestió turística.

La Universitat d'Alacant participa en la Xarxa Interuniversitària de Postgraus en Turisme (Xarxa Intur) creada per a la coordinació dels plans d'estudi de Màsters Oficials amb l'objectiu de facilitar la mobilitat dels estudiants i permetre la seua especialització en alguna de les Universitats que integren la xarxa. Així mateix, la Universitat d'Alacant ha signat convenis amb universitats estrangeres amb idèntic objectiu.

Tipus d'ensenyament: Presencial. S'imparteix íntegrament en espanyol

El Màster en Adreça i Planificació del Turisme està dirigit a Diplomats i Graduats en Turisme i titulats universitaris en disciplines econòmiques, socials i jurídiques que desitgen adquirir una formació especialitzada en llocs de direcció i gestió d'empreses i organitzacions turístiques.

Criteris d'Admissió i Valoració Específics

1. Criteris d'admissió:

El Màster en Adreça i Planificació del Turisme està dirigit a Diplomats i Graduats en Turisme i titulats universitaris en disciplines econòmiques, socials i jurídiques que desitgen adquirir una formació especialitzada en llocs de direcció i gestió d'empreses i organitzacions turístiques.

2. Criteris de valoració:

S'estableixen els següents criteris de valoració de mèrits:

 • Titulació: donant la màxima puntuació i preferència als alumnes amb un Grau en turisme. Per a alumnes procedents d'altres titulacions, aquesta puntuació variarà en funció del grau de relació amb el turisme de la titulació aportada per l'alumne.
 • Experiència professional en turisme.
 • Coneixement d'idiomes.
 • Formació especialitzada en turisme.

A més, com a requisit indispensable d'admissió s'estableix que l'alumne acredite el domini de l'idioma castellà, d'alguna de les següents formes:

 • Comptar amb una titulació en país de parla hispana.
 • Comptar amb el nivell bàsic d'espanyol de l'Institut Cervantes.
 • Haver superat un curs avançat d'espanyol de la Universitat d'Alacant.
 • Comptar amb un títol que acredite un nivell de castellà equivalent als anteriors.

En tot cas, la Comissió Acadèmica del Màster, es reserva el dret de realitzar alguna entrevista personal o prova per a comprovar el nivell de castellà dels alumnes de nou ingrés.

Comissió Acadèmica del Màster

Institut Universitari de Recerques Turístiques

Enllaços d'interès:

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germàn Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464