Saltar apartados

Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses - MBA

 

Vídeo explicatiu del contingut del Màster

Per què et pot interessar aquest Màster?

Seguint les recomanacions de la Quality Assurance Agency for Higher Education, el programa d'estudis que es presenta té la característica de ser un programa generalista que pretén oferir una visió àmplia, analítica i integrada de la direcció i administració d'empreses. D'aquesta forma serà possible que els alumnes que ho cursen tinguen un coneixement rellevant i demostrable sobre les organitzacions, el context extern en el qual es troben i la forma d'enfrontar-se a ell.

Els alumnes que finalitzen el màster han de ser capaços de demostrar un coneixement ampli i un enteniment sobre les organitzacions, de l'entorn en el qual operen i la forma d'enfrontar-se a ell, tal com hem esmentat abans. No obstant això, el més important és que els alumnes estiguen capacitats per a identificar, respondre i liderar canvis que demostren que es posseeix una àmplia capacitat per a integrar decisions relatives a les diferents àrees de l'organització.

El pla d'estudis preveu tres especialitats en funció de l'especialització funcional que l'alumne desitge realitzar:

 • Especialitat en Adreça estratègica,
 • Especialitat en Comptabilitat i Finances
 • Especialitat en Màrqueting

Tipus d'ensenyament: Presencial. S'imparteix íntegrament en espanyol

El Màster està dirigit preferentment a graduats/llicenciats en Administració i direcció d'empreses, diplomats en Ciències Empresarials, graduats/llicenciats en Economia, llicenciats en Ciències del Treball, graduats/diplomats en Turisme, graduats/diplomats en Relacions Laborals, enginyers tècnics/superiors i altres titulacions que requerisquen formació directiva complementària.

Criteris d'Admissió i valoració específics

El barem a tenir en compte s'establirà sobre 10 punts, que es distribuiran de la següent forma:

1. Titulació de procedència: Màxim de 4 punts.

 • Estudis en Administració i direcció d'empreses en les seues diferents variants com a llicenciatura o grau: 4 punts.
 • Estudis en Administració i direcció d'empreses en les seues diferents variants com a diplomatura: 3'5 punts.
 • Llicenciat/Graduat en Economia: 3'5 punts.
 • Enginyeries superiors industrials i afins: 3'5 punts.
 • Estudis en Turisme i Enginyeries tècniques: 3 punts.
 • Estudis en Dret, Ciències del Treball, Relacions Laborals, Publicitat i RRPP: 2'5 punts.
 • Altres ciències socials: 2 punts.
 • Altres titulacions: 1 punt.

2. Expedient acadèmic de la titulació de procedència. Màxim 4 punts.

D'acord amb aquesta regla de càlcul

Puntuació = (Nota mitjana - 5)*0.8

Els alumnes certificaran la nota a través de la còpia de l'expedient acadèmic oficial, en la qual haurà de figurar, preferentment, la qualificació mitjana obtinguda.

En aquells casos en els quals no s'adjunte l'expedient, no figure la seua nota mitjana, o no siga calculable, es considerarà una nota mitjana de5 , de manera que la puntuació d'aquest apartat serà zero.

3. Experiència professional demostrada en direcció i administració d'empreses. Màxim 1 punt.

Es valorarà amb 1 punt quan l'alumne demostre tenir més d'un any d'experiència en treballs relacionats amb l'objecte de la titulació. Per a demostrar-ho haurà de presentar en qualsevol cas el curriculum actualitzat juntament amb una vida laboral o certificació d'aquesta experiència.

4. Adequació professional demostrada en direcció i administració d'empreses. Màxim 1 punt.

Els alumnes hauran d'emplenar aquest qüestionari per a la valoració d'aquesta puntuació. L'enviament d'aquest qüestionari es realitzarà d'una de les tres formes següents:

 • Emplenant-ho directament en aquest enllaç
 • Pujant el document al programa de preinscripció juntament amb la resta de la documentació
 • Enviant el document a master.ade@ua.es
En qualsevol cas, s'exigirà que l'alumne tinga un clar domini del castellà que haurà d'acreditar presentant en el moment de la preinscripció una certificació oficial equivalent al B1 en el cas que el castellà no siga la seua llengua materna. A més d'aquesta certificació serà necessari contactar amb el coordinador del màster per a concertar una entrevista (en línia o presencial) a través del correu master.ade@ua.es en la qual s'avaluarà aquest requisit imprescindible.

Si no es compleixen tots dos requisits alhora (certificat + entrevista) el candidat serà exclòs i no es procedirà a la valoració de l'expedient

La comissió estableix que no seran admesos al màster tots aquells expedients que no obtinguen una puntuació mínima que vindrà determinada en funció de la demanda del curs.

Activitats prèvies: Cursos de posada de nivell

Per a poder cursar adequadament el Màster en Administració i direcció d'empreses és imprescindible tenir nocions bàsiques en comptabilitat. Amb vista al fet que aquells alumnes que provinguen d'altres titulacions en les quals no hagen estudiat comptabilitat, puguen seguir les assignatures correctament, és necessari que realitzen algun curs de Comptabilitat i/o finances per a posada de nivell.

Es recomanen els següents cursos:

UNED: https://www.youtube.com/playlist?list=plwff6dli9qcph1cyomri8sl00wwvqtgqm

Centre d'Estudiso Financers: http://www.cef.es/es/introduccion-contabilidad-balance.html

O el següent MOOC gratuït: https://miriadax.net/web/finanzas-para-no-financieros

També poden posar-se al dia fent ús de la següent bibliografia recomanada com a bàsica:
 • Introducció a la Comptabilitat. Autors: Wanden- Berghe Lozano, José Luis; Fernández Daza, Eliseo. Edició: Piràmide (2011). ISBN: 978-84-368-2627-2
 • Comptabilitat financera II. Autoria: WANDEN-BERGHE LOZANO, José Luís. (Fernández Daza, Eliseo%u2026 Obra col·lectiva). Edició: Piràmide (2012). ISBN/ISSN: 978-84-368-2631-9

Es reconeixen crèdits des d'una Llicenciatura, Diplomatura, Grau, Màster o altres estudis de postgrau no oficials?

(Resolució de 7 de novembre de 2012 de la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients de la Facultat de CC. Econòmiques)

L'enfocament de les assignatures del Màster és diferent pel que fa a les assignatures impartides en les Llicenciatures/Diplomatures/Graus, ja que suposen una ampliació i/o aprofundiment conceptual i/o pràctica sobre l'estudiat.

En el Màster la formació és més avançada, aplicada, ampliada i integradora que en els estudis de Llicenciatura/Diplomatura/Grau, per la qual cosa usant com a origen assignatures d'aquests estudis no és procedent reconèixer assignatures que s'imparteixen en el MBA.

 • Reconeixement de Crèdits Cursats en Ensenyaments Superiors Oficials no Universitàries: No es reconeix
 • Reconeixement de Crèdits Cursats en Títols Propis:  fins a 9 crèdits
 • Reconeixement per experiència laboral i professional: fins a 9 crèdits

Sol·licitud Reconeixement i Transferència de Crèdits Màster

 

 

 

Comissió Acadèmica del Màster

Dept. Organització d'empreses. Email: master.ade@ua.es

@masteradeua

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464