Accés als Estudis

Graus

Màsters Oficials Universitaris 2021/22

Oferta de places

Grau Places
C152 Grau en Administració i Direcció d'Empreses 400
C160 Doble Grau Turisme - A.D.E. (C004+C152) 100
C161 Doble Grau Enginyeria Informàtica - A.D.E.(C203+C152) 50
Doble Grau Dret - ADE (gestionat per la Facultat de Dret) 100
C153 Grau en Economia 125
C156 Grau en Màrqueting 75
C154 Grau en Publicitat i Relacions Públiques 240
C151 Grau en Sociologia 60
C155 Grau en Treball Social 160

 

Consulta les notes de tall

Màster Places
D078 Màster Universitari en Administració i Direcció d'Empreses 40
D107 Màster Universitari en Comunicació Digital 35
D069 Màster Universitari en Comunicació i Indústries Creatives 35
D043 Màster Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament 25
D048 Màster Universitari en Economia Aplicada 15
D049 Màster Universitari en Economia Quantitativa 25
D105 Màster Universitari en Innovació Social i Dinàmiques de Canvi 20