Saltar apartados

Procediment d'assignació de directors i tutors. Funcions

Una vegada matriculat, a cada doctorand li serà assignat, per part de la Comissió Acadèmica, un tutor, doctor amb acreditada experiència investigadora amb vinculació permanent o temporal amb el programa de doctorat, a qui correspondrà vetlar per la interacció del doctorand amb la Comissió Acadèmica.

En el termini màxim de sis mesos des de la seua matriculació, la Comissió Acadèmica assignarà a cada doctorand un director de tesi doctoral que podrà ser coincident o no amb el tutor. Aquesta designació podrà recaure sobre qualsevol doctor espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, amb independència de la universitat, centre o institució en què preste els seus serveis. El director de tesi serà el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seua adequació, si escau, a la dels projectes i activitats on s'inscriga el doctorand.

Per a garantir l'atenció i la qualitat del treball d'adreça, en el procediment d'assignació de directors, la Comissió Acadèmica limitarà a un màxim de tres les tesis que podran dirigides simultàniament per cada professor, o cinc en el cas que siguen codirigides.

La Comissió Acadèmica, sentit el doctorand, podrà modificar el nomenament de director de tesi en qualsevol moment del període de realització de la tesi doctoral sempre que concórreguen raons justificades.

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464