Saltar apartados

Criteris d'admissió

El procés de selecció dels candidats serà realitzat per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat. Els criteris d'admissió es basaran en el mèrit i la capacitat dels sol·licitants, d'acord als seus certificats acadèmics, el seu curriculum vitae i una entrevista personal.

Serà requisit ineludible per a poder ser admès en el programa de doctorat comptar amb un nivell d'anglès equivalent almenys al B1, que es comprovarà mitjançant el certificat corresponent. Els alumnes estrangers procedents de països que no tinguen l'espanyol com a llengua oficial hauran de tenir a més un correcte domini de l'espanyol, que es demostrarà mitjançant el corresponent certificat o mitjançant l'entrevista personal.

Amb independència d'aquests requisits mínims, l'admissió es realitzarà sobre la base de la ponderació dels següents criteris:

a) Expedient acadèmic d'accés al programa de doctorat (50%). En la valoració de l'expedient, la Comissió Acadèmica tindrà en compte l'afinitat dels estudis dels candidats amb els àmbits de coneixement del programa de doctorat.

b) Coneixement d'un idioma estranger d'ús habitual en la comunitat científica de les àrees del programa de doctorat (25%).

c) Entrevista personal amb el sol·licitant (20%). Els candidats que responguen a les preguntes sobre el seu tema de recerca en l'aplicació de preinscripció de la UA i aporten la documentació requerida en la mateixa -curriculum vitae i pla de recerca o treballs previs sobre el tema de recerca (TFG, TFM, etc.)- no hauran de realitzar l'entrevista.

d) Cartes de presentació de professors de la Universitat d'Alacant i d'altres institucions de recerca que tinguen coneixement de la capacitat i competència de l'aspirant (5%).

Per a garantir la viabilitat i la qualitat de les tesis doctorals que es desenvoluparan en el programa, la Comissió Acadèmica ha acordat establir una nota mínima de 5 punts, sobre una puntuació màxima possible de 10, perquè un candidat puga ser admès en el programa.

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464